Acts 22:27
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4334 [e]Προσελθὼν
proselthōn
Having come nearV-APA-NMS
1161 [e]δὲ
de
then,Conj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5506 [e]χιλίαρχος
chiliarchos
commanderN-NMS
3004 [e]εἶπεν
eipen
saidV-AIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to him,PPro-DM3S
3004 [e]Λέγε
Lege
TellV-PMA-2S
1473 [e]μοι,
moi
me,PPro-D1S
4771 [e]σὺ
sy
youPPro-N2S
4514 [e]Ῥωμαῖος
Rhōmaios
a RomanAdj-NMS
1510 [e]εἶ;
ei
are?V-PIA-2S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
AndConj
5346 [e]ἔφη
ephē
he was saying,V-IIA-3S
3483 [e]Ναί.
Nai
Yes.Prtcl

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 22:27 Greek NT: Nestle 1904
προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ Λέγε μοι, σὺ Ῥωμαῖος εἶ; ὁ δὲ ἔφη Ναί.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:27 Greek NT: Westcott and Hort 1881
προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ Λέγε μοι, σὺ Ῥωμαῖος εἶ; ὁ δὲ ἔφη Ναί.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:27 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ Λέγε μοι, σὺ Ῥωμαῖος εἶ; ὁ δὲ ἔφη Ναί.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:27 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἴπεν αὐτῷ, Λέγε μοι, εἰ σὺ Ῥωμαῖος εἴ; Ὁ δὲ ἔφη, Ναί.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:27 Greek NT: Greek Orthodox Church
προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ· Λέγε μοι, εἰ σὺ Ρωμαῖος εἶ. ὁ δὲ ἔφη· Ναί.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:27 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ· λέγε μοι, σὺ Ῥωμαῖος εἶ; ὁ δὲ ἔφη, ναί.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:27 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ, Λέγε μοι, εἰ σὺ Ῥωμαῖος εἶ; ὁ δὲ ἔφη, Ναί.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:27 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ Λέγε μοι εἶ σὺ Ῥωμαῖος εἰ ὁ δὲ ἔφη Ναί

Acts 22:27 Hebrew Bible
ויבא שר האלף ויאמר אמר לי הרומי אתה ויאמר הן׃

Acts 22:27 Aramaic NT: Peshitta
ܘܩܪܒ ܠܘܬܗ ܟܠܝܪܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢܬ ܪܗܘܡܝܐ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The commander came and said to him, "Tell me, are you a Roman?" And he said, "Yes."

King James Bible
Then the chief captain came, and said unto him, Tell me, art thou a Roman? He said, Yea.

Holman Christian Standard Bible
The commander came and said to him, "Tell me--are you a Roman citizen?"" Yes," he said.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Acts 22:27Acts 22:27 NIVActs 22:27 NLTActs 22:27 ESVActs 22:27 NASBActs 22:27 KJVActs 22:27 Bible AppsActs 22:27 Biblia ParalelaActs 22:27 Chinese BibleActs 22:27 French BibleActs 22:27 German BibleBible Hub
Acts 22:26
Top of Page
Top of Page