Acts 26:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
2596 [e]κατὰ
kata
inPrep
3956 [e]πάσας
pasas
allAdj-AFP
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
4864 [e]συναγωγὰς
synagōgas
synagogues,N-AFP
4178 [e]πολλάκις
pollakis
oftenAdv
5097 [e]τιμωρῶν
timōrōn
punishingV-PPA-NMS
846 [e]αὐτοὺς
autous
them,PPro-AM3P
315 [e]ἠνάγκαζον
ēnankazon
I was compelling [them]V-IIA-1S
987 [e]βλασφημεῖν,
blasphēmein
to blaspheme.V-PNA
4057 [e]περισσῶς
perissōs
ExceedinglyAdv
5037 [e]τε
te
thenConj
1693 [e]ἐμμαινόμενος
emmainomenos
being furiousV-PPM/P-NMS
846 [e]αὐτοῖς
autois
against them,PPro-DM3P
1377 [e]ἐδίωκον
ediōkon
I kept persecuting [them]V-IIA-1S
2193 [e]ἕως
heōs
as far asPrep
2532 [e]καὶ
kai
evenConj
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὰς
tas
- Art-AFP
1854 [e]ἔξω
exō
foreignAdv
4172 [e]πόλεις.
poleis
cities,N-AFP

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 26:11 Greek NT: Nestle 1904
καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν, περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν, περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν, περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτούς, ἠνάγκαζον βλασφημεῖν· περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς, ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν, περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν, περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτούς, ἠνάγκαζον βλασφημεῖν· περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς, ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις

Acts 26:11 Hebrew Bible
ובכל בתי הכנסיות יסרתי אתם פעמים רבות ואנסתים לגדף ואתהוללה בם עד מאד וארדפם עד לערים אשר חוצה לארץ׃

Acts 26:11 Aramaic NT: Peshitta
ܘܒܟܠ ܟܢܘܫܐ ܡܫܬܢܕ ܗܘܝܬ ܒܗܘܢ ܟܕ ܐܠܨ ܗܘܝܬ ܕܢܗܘܘܢ ܡܓܕܦܝܢ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܘܒܪܘܓܙܐ ܤܓܝܐܐ ܕܡܠܐ ܗܘܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܐܦ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܚܪܢܝܬܐ ܢܦܩ ܗܘܝܬ ܠܡܪܕܦ ܐܢܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And as I punished them often in all the synagogues, I tried to force them to blaspheme; and being furiously enraged at them, I kept pursuing them even to foreign cities.

King James Bible
And I punished them oft in every synagogue, and compelled them to blaspheme; and being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities.

Holman Christian Standard Bible
In all the synagogues I often tried to make them blaspheme by punishing them. I even pursued them to foreign cities since I was greatly enraged at them."
Treasury of Scripture Knowledge

I punished.

Acts 22:19 And I said, Lord, they know that I imprisoned and beat in every synagogue …

Matthew 10:17 But beware of men: for they will deliver you up to the councils, …

Mark 13:9 But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; …

Luke 21:12 But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute …

compelled.

Acts 13:45 But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy, …

Acts 18:6 And when they opposed themselves, and blasphemed, he shook his raiment, …

Mark 3:28 Truly I say to you, All sins shall be forgiven to the sons of men, …

Hebrews 10:28,29 He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses…

James 2:7 Do not they blaspheme that worthy name by the which you are called?

mad.

Acts 26:24,25 And as he thus spoke for himself, Festus said with a loud voice, …

Ecclesiastes 9:3 This is an evil among all things that are done under the sun, that …

Luke 6:11 And they were filled with madness; and communed one with another …

Luke 15:17 And when he came to himself, he said, How many hired servants of …

2 Peter 2:16 But was rebuked for his iniquity: the dumb donkey speaking with man's …

Links
Acts 26:11Acts 26:11 NIVActs 26:11 NLTActs 26:11 ESVActs 26:11 NASBActs 26:11 KJVActs 26:11 Bible AppsActs 26:11 Biblia ParalelaActs 26:11 Chinese BibleActs 26:11 French BibleActs 26:11 German BibleBible Hub
Acts 26:10
Top of Page
Top of Page