Acts 7:17
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2531 [e]Καθὼς
Kathōs
AsAdv
1161 [e]δὲ
de
nowConj
1448 [e]ἤγγιζεν
ēngizen
was drawing nearV-IIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5550 [e]χρόνος
chronos
timeN-NMS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
1860 [e]ἐπαγγελίας
epangelias
promiseN-GFS
3739 [e]ἧς
hēs
thatRelPro-GFS
3670 [e]ὡμολόγησεν
hōmologēsen
had madeV-AIA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
11 [e]Ἀβραάμ,
Abraam
to Abraham,N-DMS
837 [e]ηὔξησεν
ēuxēsen
increasedV-AIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2992 [e]λαὸς
laos
peopleN-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4129 [e]ἐπληθύνθη
eplēthynthē
multipliedV-AIP-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
125 [e]Αἰγύπτῳ,
Aigyptō
Egypt,N-DFS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 7:17 Greek NT: Nestle 1904
Καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν ὁ Θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ,

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:17 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν ὁ θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ,

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:17 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν ὁ θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ,

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:17 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὤμοσεν ὁ θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ,

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:17 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἣν ὤμοσεν ὁ Θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ,

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:17 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν ὁ θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ,

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:17 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὤμοσεν ὁ Θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ,

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:17 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἡς ὡμοσεν ὁ θεὸς τῷ Ἀβραάμ ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ

Acts 7:17 Hebrew Bible
ויהי כאשר קרבה עת ההבטחה אשר נשבע אלהים לאברהם ויגדל העם וירב במצרים׃

Acts 7:17 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܡܛܝ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܡܕܡ ܕܐܫܬܘܕܝ ܗܘܐ ܒܡܘܡܬܐ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ ܤܓܝ ܗܘܐ ܥܡܐ ܘܬܩܦ ܒܡܨܪܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But as the time of the promise was approaching which God had assured to Abraham, the people increased and multiplied in Egypt,

King James Bible
But when the time of the promise drew nigh, which God had sworn to Abraham, the people grew and multiplied in Egypt,

Holman Christian Standard Bible
As the time was drawing near to fulfill the promise that God had made to Abraham, the people flourished and multiplied in Egypt
Treasury of Scripture Knowledge

when.

Acts 7:6 And God spoke on this wise, That his seed should sojourn in a strange …

Genesis 15:13-16 And he said to Abram, Know of a surety that your seed shall be a …

2 Peter 3:8,9 But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is …

the people.

Acts 13:17 The God of this people of Israel chose our fathers, and exalted the …

Exodus 1:7-12,20 And the children of Israel were fruitful, and increased abundantly, …

Psalm 105:24,25 And he increased his people greatly; and made them stronger than …

Links
Acts 7:17Acts 7:17 NIVActs 7:17 NLTActs 7:17 ESVActs 7:17 NASBActs 7:17 KJVActs 7:17 Bible AppsActs 7:17 Biblia ParalelaActs 7:17 Chinese BibleActs 7:17 French BibleActs 7:17 German BibleBible Hub
Acts 7:16
Top of Page
Top of Page