Hebrews 10:2
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1893 [e]ἐπεὶ
epei
OtherwiseConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
3973 [e]ἐπαύσαντο
epausanto
would they have ceasedV-AIM-3P
4374 [e]προσφερόμεναι,
prospheromenai
being offered,V-PPM/P-NFP
1223 [e]διὰ
dia
because ofPrep
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
3367 [e]μηδεμίαν
mēdemian
noneAdj-AFS
2192 [e]ἔχειν
echein
havingV-PNA
2089 [e]ἔτι
eti
any longerAdv
4893 [e]συνείδησιν
syneidēsin
conscienceN-AFS
266 [e]ἁμαρτιῶν
hamartiōn
of sins,N-GFP
3588 [e]τοὺς
tous
thoseArt-AMP
3000 [e]λατρεύοντας
latreuontas
servingV-PPA-AMP
530 [e]ἅπαξ
hapax
onceAdv
2511 [e]κεκαθαρισμένους;
kekatharismenous
having been cleansed?V-RPM/P-AMP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:2 Greek NT: Nestle 1904
ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρισμένους;

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:2 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρισμένους;

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:2 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρισμένους;

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:2 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας, ἅπαξ κεκαθαρμένους;

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:2 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας, ἅπαξ κεκαθαρμένους;

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:2 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐπεί οὐ ἄν παύω προσφέρω διά ὁ μηδείς ἔχω ἔτι συνείδησις ἁμαρτία ὁ λατρεύω ἅπαξ καθαρίζω

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:2 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας, ἅπαξ κεκαθαρμένους

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:2 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρμένους

Hebrews 10:2 Hebrew Bible
כי לולא זאת חדלו מהביאם באשר המקריבים בהטהרם פעם אחת לא היתה בהם עוד רגשת חטאים׃

Hebrews 10:2 Aramaic NT: Peshitta
ܐܠܘ ܓܝܪ ܓܡܪܝܢ ܗܘܘ ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܬܬܢܝܚܘ ܡܢ ܩܘܪܒܢܝܗܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܛܪܝܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܬܐܪܬܗܘܢ ܒܚܛܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܕܟܝܘ ܠܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Otherwise, would they not have ceased to be offered, because the worshipers, having once been cleansed, would no longer have had consciousness of sins?

King James Bible
For then would they not have ceased to be offered? because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins.

Holman Christian Standard Bible
Otherwise, wouldn't they have stopped being offered, since the worshipers, once purified, would no longer have any consciousness of sins?
Treasury of Scripture Knowledge

would they not have. or, they would have. once.

Hebrews 10:17 And their sins and iniquities will I remember no more.

Hebrews 9:13,14 For if the blood of bulls and of goats, and the ashes of an heifer …

Psalm 103:12 As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions …

Isaiah 43:25 I, even I, am he that blots out your transgressions for my own sake, …

Isaiah 44:22 I have blotted out, as a thick cloud, your transgressions, and, as …

Micah 7:19 He will turn again, he will have compassion on us; he will subdue …

conscience. Our translators use the word conscience here, as elsewhere, for consciousness.

Links
Hebrews 10:2Hebrews 10:2 NIVHebrews 10:2 NLTHebrews 10:2 ESVHebrews 10:2 NASBHebrews 10:2 KJVHebrews 10:2 Bible AppsHebrews 10:2 Biblia ParalelaHebrews 10:2 Chinese BibleHebrews 10:2 French BibleHebrews 10:2 German BibleBible Hub
Hebrews 10:1
Top of Page
Top of Page