Hebrews 5:6
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2531 [e]Καθὼς
kathōs
Just asAdv
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
2087 [e]ἑτέρῳ
heterō
another [place]Adj-DMS
3004 [e]λέγει
legei
He says:V-PIA-3S
4771 [e]Σὺ
Sy
You [are]PPro-N2S
2409 [e]ἱερεὺς
hiereus
a priestN-NMS
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
165 [e]αἰῶνα
aiōna
age,N-AMS
2596 [e]κατὰ
kata
according toPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5010 [e]τάξιν
taxin
orderN-AFS
3198 [e]Μελχισέδεκ.
Melchisedek
of Melchizedek.”N-GMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:6 Greek NT: Nestle 1904
καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:6 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:6 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:6 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:6 Greek NT: Greek Orthodox Church
καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:6 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καθώς καί ἐν ἕτερος λέγω σύ ἱερεύς εἰς ὁ αἰών κατά ὁ τάξις Μελχισέδεκ

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:6 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:6 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ

Hebrews 5:6 Hebrew Bible
כמו שאמר גם במקום אחר אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃

Hebrews 5:6 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܡܪ ܕܐܢܬ ܗܘ ܟܘܡܪܐ ܠܥܠܡ ܒܕܡܘܬܗ ܕܡܠܟܝܙܕܩ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
just as He says also in another passage, "YOU ARE A PRIEST FOREVER ACCORDING TO THE ORDER OF MELCHIZEDEK."

King James Bible
As he saith also in another place, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.

Holman Christian Standard Bible
also said in another passage, You are a priest forever in the order of Melchizedek.
Treasury of Scripture Knowledge

Thou.

Hebrews 5:10 Called of God an high priest after the order of Melchisedec.

Hebrews 6:20 Where the forerunner is for us entered, even Jesus, made an high …

Hebrews 7:3,15,17,21 Without father, without mother, without descent, having neither beginning …

Psalm 110:4 The LORD has sworn, and will not repent, You are a priest for ever …

Melchisedec.

Genesis 14:18,19 And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he …

Links
Hebrews 5:6Hebrews 5:6 NIVHebrews 5:6 NLTHebrews 5:6 ESVHebrews 5:6 NASBHebrews 5:6 KJVHebrews 5:6 Bible AppsHebrews 5:6 Biblia ParalelaHebrews 5:6 Chinese BibleHebrews 5:6 French BibleHebrews 5:6 German BibleBible Hub
Hebrews 5:5
Top of Page
Top of Page