John 11:56
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2212 [e]ἐζήτουν
ezētoun
They were seekingV-IIA-3P
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
2424 [e]Ἰησοῦν
Iēsoun
JesusN-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]ἔλεγον
elegon
were sayingV-IIA-3P
3326 [e]μετ’
met’
amongPrep
240 [e]ἀλλήλων
allēlōn
one anotherRecPro-GMP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
2411 [e]ἱερῷ
hierō
templeN-DNS
2476 [e]ἑστηκότες
hestēkotes
standing,V-RPA-NMP
5101 [e]Τί
Ti
WhatIPro-NNS
1380 [e]δοκεῖ
dokei
does it seemV-PIA-3S
4771 [e]ὑμῖν;
hymin
to you,PPro-D2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
3361 [e]μὴ
notAdv
2064 [e]ἔλθῃ
elthē
He will comeV-ASA-3S
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1859 [e]ἑορτήν;
heortēn
feast?N-AFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:56 Greek NT: Nestle 1904
ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετ’ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:56 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετ' ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:56 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετ' ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:56 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἔλεγον μετ’ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες, Tί δοκεῖ ὑμῖν; Ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:56 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετ’ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες· Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:56 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγαν μετ’ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες· τί δοκεῖ ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:56 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἔλεγον μετ’ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες, Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:56 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετ' ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες Τί δοκεῖ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν

John 11:56 Hebrew Bible
ויבקשו את ישוע ובעמדם בבית המקדש נדברו לאמר מה תחשבו הכי לא יבוא אל החג׃

John 11:56 Aramaic NT: Peshitta
ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܝܫܘܥ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܠܚܕ ܒܗܝܟܠܐ ܡܢܐ ܤܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܠܐ ܐܬܐ ܠܥܕܥܕܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So they were seeking for Jesus, and were saying to one another as they stood in the temple, "What do you think; that He will not come to the feast at all?"

King James Bible
Then sought they for Jesus, and spake among themselves, as they stood in the temple, What think ye, that he will not come to the feast?

Holman Christian Standard Bible
They were looking for Jesus and asking one another as they stood in the temple complex: "What do you think? He won't come to the festival, will He?"
Treasury of Scripture Knowledge

John 11:8 His disciples say to him, Master, the Jews of late sought to stone …

John 7:11 Then the Jews sought him at the feast, and said, Where is he?

John 11:7 Then after that said he to his disciples, Let us go into Judaea again.

Links
John 11:56John 11:56 NIVJohn 11:56 NLTJohn 11:56 ESVJohn 11:56 NASBJohn 11:56 KJVJohn 11:56 Bible AppsJohn 11:56 Biblia ParalelaJohn 11:56 Chinese BibleJohn 11:56 French BibleJohn 11:56 German BibleBible Hub
John 11:55
Top of Page
Top of Page