John 12:16
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3778 [e]Ταῦτα
Tauta
These thingsDPro-ANP
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1097 [e]ἔγνωσαν
egnōsan
knewV-AIA-3P
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3101 [e]μαθηταὶ
mathētai
disciplesN-NMP
3588 [e]τὸ
to
from theArt-ANS
4413 [e]πρῶτον,
prōton
first,Adj-ANS
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
3753 [e]ὅτε
hote
whenAdv
1392 [e]ἐδοξάσθη
edoxasthē
was glorifiedV-AIP-3S
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
5119 [e]τότε
tote
thenAdv
3403 [e]ἐμνήσθησαν
emnēsthēsan
they rememberedV-AIP-3P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3778 [e]ταῦτα
tauta
these thingsDPro-NNP
1510 [e]ἦν
ēn
wereV-IIA-3S
1909 [e]ἐπ’
ep’
ofPrep
846 [e]αὐτῷ
autō
HimPPro-DM3S
1125 [e]γεγραμμένα
gegrammena
written,V-RPM/P-NNP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3778 [e]ταῦτα
tauta
these thingsDPro-ANP
4160 [e]ἐποίησαν
epoiēsan
they had doneV-AIA-3P
846 [e]αὐτῷ.
autō
to Him.PPro-DM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:16 Greek NT: Nestle 1904
Ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον, ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:16 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον, ἀλλ' ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ' αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:16 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον, ἀλλ' ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ' αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:16 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tαῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον· ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:16 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη ὁ Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:16 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον, ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:16 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον· ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη ὁ Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:16 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον ἀλλ' ὅτε ἐδοξάσθη ὁ Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ' αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ

John 12:16 Hebrew Bible
וכל זאת לא הבינו תלמידיו בראשונה אך אחרי אשר נתפאר ישוע זכרו כי כן כתוב עליו וכי זאת עשו לו׃

John 12:16 Aramaic NT: Peshitta
ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܐܠܐ ܟܕ ܐܫܬܒܚ ܝܫܘܥ ܐܬܕܟܪܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܕܗܠܝܢ ܟܬܝܒܢ ܗܘܝ ܥܠܘܗܝ ܘܗܠܝܢ ܥܒܕܘ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
These things His disciples did not understand at the first; but when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written of Him, and that they had done these things to Him.

King James Bible
These things understood not his disciples at the first: but when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and that they had done these things unto him.

Holman Christian Standard Bible
His disciples did not understand these things at first. However, when Jesus was glorified, then they remembered that these things had been written about Him and that they had done these things to Him.
Treasury of Scripture Knowledge

understood.

Luke 9:45 But they understood not this saying, and it was hid from them, that …

Luke 18:34 And they understood none of these things: and this saying was hid …

Luke 24:25,45 Then he said to them, O fools, and slow of heart to believe all that …

when.

John 12:23 And Jesus answered them, saying, The hour is come, that the Son of …

John 7:39 (But this spoke he of the Spirit, which they that believe on him …

John 13:31,32 Therefore, when he was gone out, Jesus said, Now is the Son of man …

John 17:5 And now, O Father, glorify you me with your own self with the glory …

Mark 16:19 So then after the Lord had spoken to them, he was received up into …

Acts 2:33,36 Therefore being by the right hand of God exalted, and having received …

Acts 3:13 The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, …

Hebrews 8:1 Now of the things which we have spoken this is the sum: We have such …

Hebrews 12:2 Looking to Jesus the author and finisher of our faith; who for the …

then.

John 2:22 When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered …

John 14:26 But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will …

John 16:4 But these things have I told you, that when the time shall come, …

Luke 24:6-8 He is not here, but is risen: remember how he spoke to you when he …

Links
John 12:16John 12:16 NIVJohn 12:16 NLTJohn 12:16 ESVJohn 12:16 NASBJohn 12:16 KJVJohn 12:16 Bible AppsJohn 12:16 Biblia ParalelaJohn 12:16 Chinese BibleJohn 12:16 French BibleJohn 12:16 German BibleBible Hub
John 12:15
Top of Page
Top of Page