John 6:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
themPPro-DM3P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
said,V-AIA-3S
281 [e]Ἀμὴν
Amēn
Truly,Heb
281 [e]ἀμὴν
amēn
truly,Heb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
2212 [e]ζητεῖτέ
zēteite
you seekV-PIA-2P
1473 [e]με
me
Me,PPro-A1S
3756 [e]οὐχ
ouch
notAdv
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
3708 [e]εἴδετε
eidete
you sawV-AIA-2P
4592 [e]σημεῖα,
sēmeia
signs,N-ANP
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
5315 [e]ἐφάγετε
ephagete
you ateV-AIA-2P
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
740 [e]ἄρτων
artōn
loavesN-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5526 [e]ἐχορτάσθητε.
echortasthēte
were satisfied.V-AIP-2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:26 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ’ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα ἀλλ' ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα ἀλλ' ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἴπεν, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ’ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ’ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ’ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ’ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα ἀλλ' ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε

John 6:26 Hebrew Bible
ויען אתם ישוע ויאמר אמן אמן אני אמר לכם לא על ראותכם את האתות תבקשוני כי אם על אשר אכלתם מן הלחם ותשבעו׃

John 6:26 Aramaic NT: Peshitta
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܚܙܝܬܘܢ ܐܬܘܬܐ ܐܠܐ ܕܐܟܠܬܘܢ ܠܚܡܐ ܘܤܒܥܬܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus answered them and said, "Truly, truly, I say to you, you seek Me, not because you saw signs, but because you ate of the loaves and were filled.

King James Bible
Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, Ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled.

Holman Christian Standard Bible
Jesus answered, "I assure you: You are looking for Me, not because you saw the signs, but because you ate the loaves and were filled.
Treasury of Scripture Knowledge

Verily.

John 6:47,53 Truly, truly, I say to you, He that believes on me has everlasting life…

John 3:3,5 Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, Except …

Ye seek.

John 6:15,64 When Jesus therefore perceived that they would come and take him …

Psalm 78:37 For their heart was not right with him, neither were they steadfast …

Psalm 106:12-14 Then believed they his words; they sang his praise…

Ezekiel 33:31 And they come to you as the people comes, and they sit before you …

Acts 8:18-21 And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands …

Romans 16:18 For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly…

Philippians 2:21 For all seek their own, not the things which are Jesus Christ's.

Philippians 3:19 Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory …

1 Timothy 6:5 Perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the …

James 4:3,4 You ask, and receive not, because you ask amiss, that you may consume …

Links
John 6:26John 6:26 NIVJohn 6:26 NLTJohn 6:26 ESVJohn 6:26 NASBJohn 6:26 KJVJohn 6:26 Bible AppsJohn 6:26 Biblia ParalelaJohn 6:26 Chinese BibleJohn 6:26 French BibleJohn 6:26 German BibleBible Hub
John 6:25
Top of Page
Top of Page