Matthew 24:34
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
281 [e]ἀμὴν
amēn
TrulyHeb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
3361 [e]μὴ
notAdv
3928 [e]παρέλθῃ
parelthē
will have passed awayV-ASA-3S
3588 [e]
theArt-NFS
1074 [e]γενεὰ
genea
generationN-NFS
3778 [e]αὕτη
hautē
thisDPro-NFS
2193 [e]ἕως
heōs
untilConj
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
3956 [e]πάντα
panta
allAdj-NNP
3778 [e]ταῦτα
tauta
these thingsDPro-NNP
1096 [e]γένηται.
genētai
shall have taken place.V-ASM-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:34 Greek NT: Nestle 1904
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:34 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:34 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:34 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:34 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:34 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:34 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:34 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται

Matthew 24:34 Hebrew Bible
אמן אמר אני לכם כי לא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה׃

Matthew 24:34 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܥܒܪ ܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܥܕܡܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܢܗܘܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place.

King James Bible
Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.

Holman Christian Standard Bible
I assure you: This generation will certainly not pass away until all these things take place.
Treasury of Scripture Knowledge

This.

Matthew 12:45 Then goes he, and takes with himself seven other spirits more wicked …

Matthew 16:28 Truly I say to you, There be some standing here, which shall not …

Matthew 23:36 Truly I say to you, All these things shall come on this generation.

Mark 13:30,31 Truly I say to you, that this generation shall not pass, till all …

Luke 11:50 That the blood of all the prophets, which was shed from the foundation …

Luke 21:32,33 Truly I say to you, This generation shall not pass away, till all …

Links
Matthew 24:34Matthew 24:34 NIVMatthew 24:34 NLTMatthew 24:34 ESVMatthew 24:34 NASBMatthew 24:34 KJVMatthew 24:34 Bible AppsMatthew 24:34 Biblia ParalelaMatthew 24:34 Chinese BibleMatthew 24:34 French BibleMatthew 24:34 German BibleBible Hub
Matthew 24:33
Top of Page
Top of Page