Matthew 26:47
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
2089 [e]ἔτι
eti
yetAdv
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
2980 [e]λαλοῦντος,
lalountos
as He is speaking,V-PPA-GMS
3708 [e]ἰδοὺ
idou
behold,V-AMA-2S
2455 [e]Ἰούδας
Ioudas
Judas,N-NMS
1520 [e]εἷς
heis
oneAdj-NMS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
1427 [e]δώδεκα
dōdeka
Twelve,Adj-GMP
2064 [e]ἦλθεν,
ēlthen
came,V-AIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
846 [e]αὐτοῦ
autou
himPPro-GM3S
3793 [e]ὄχλος
ochlos
a crowdN-NMS
4183 [e]πολὺς
polys
great,Adj-NMS
3326 [e]μετὰ
meta
withPrep
3162 [e]μαχαιρῶν
machairōn
swordsN-GFP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3586 [e]ξύλων
xylōn
clubs,N-GNP
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
749 [e]ἀρχιερέων
archiereōn
chief priestsN-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4245 [e]πρεσβυτέρων
presbyterōn
eldersAdj-GMP
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2992 [e]λαοῦ.
laou
people.N-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:47 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν, καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:47 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ μετ' αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:47 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ μετ' αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:47 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν, καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:47 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθε, καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:47 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:47 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθε, καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:47 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδού, Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ μετ' αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ

Matthew 26:47 Hebrew Bible
עודנו מדבר והנה בא יהודה אחד משנים העשר ועמו המון רב ברחבות ובמקלות מאת ראשי הכהנים וזקני העם׃

Matthew 26:47 Aramaic NT: Peshitta
ܘܥܕ ܗܘ ܡܡܠܠ ܗܐ ܝܗܘܕܐ ܡܫܠܡܢܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܤܪܬܐ ܐܬܐ ܘܟܢܫܐ ܥܡܗ ܤܓܝܐܐ ܥܡ ܤܦܤܪܐ ܘܚܘܛܪܐ ܡܢ ܠܘܬ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܩܫܝܫܐ ܕܥܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
While He was still speaking, behold, Judas, one of the twelve, came up accompanied by a large crowd with swords and clubs, who came from the chief priests and elders of the people.

King James Bible
And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.

Holman Christian Standard Bible
While He was still speaking, Judas, one of the Twelve, suddenly arrived. A large mob, with swords and clubs, was with him from the chief priests and elders of the people.
Treasury of Scripture Knowledge

lo.

Matthew 26:55 In that same hour said Jesus to the multitudes, Are you come out …

Mark 14:43 And immediately, while he yet spoke, comes Judas, one of the twelve, …

Luke 22:47,48 And while he yet spoke, behold a multitude, and he that was called …

John 18:1-8 When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples …

Acts 1:16 Men and brothers, this scripture must needs have been fulfilled…

Links
Matthew 26:47Matthew 26:47 NIVMatthew 26:47 NLTMatthew 26:47 ESVMatthew 26:47 NASBMatthew 26:47 KJVMatthew 26:47 Bible AppsMatthew 26:47 Biblia ParalelaMatthew 26:47 Chinese BibleMatthew 26:47 French BibleMatthew 26:47 German BibleBible Hub
Matthew 26:46
Top of Page
Top of Page