Matthew 26:65
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5119 [e]Τότε
tote
ThenAdv
3588 [e]
ho
theArt-NMS
749 [e]ἀρχιερεὺς
archiereus
high priestN-NMS
1284 [e]διέρρηξεν
dierrēxen
tearsV-AIA-3S
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
2440 [e]ἱμάτια
himatia
garmentsN-ANP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of him,PPro-GM3S
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
987 [e]Ἐβλασφήμησεν·
Eblasphēmēsen
He has blasphemed;V-AIA-3S
5101 [e]τί
ti
whyIPro-ANS
2089 [e]ἔτι
eti
any moreAdv
5532 [e]χρείαν
chreian
needN-AFS
2192 [e]ἔχομεν
echomen
have weV-PIA-1P
3144 [e]μαρτύρων;
martyrōn
of witnesses?N-GMP
3708 [e]ἴδε
ide
BeholdV-AMA-2S
3568 [e]νῦν
nyn
now,Adv
191 [e]ἠκούσατε
ēkousate
you have heardV-AIA-2P
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
988 [e]βλασφημίαν·
blasphēmian
blasphemy.N-AFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:65 Greek NT: Nestle 1904
τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων Ἐβλασφήμησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:65 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων Ἐβλασφήμησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:65 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρηξεν / διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων Ἐβλασφήμησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:65 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, λέγων ὅτι Ἐβλασφήμησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; Ἴδε, νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:65 Greek NT: Greek Orthodox Church
τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων ὅτι Ἐβλασφήμησε· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:65 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων· ἐβλασφήμησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:65 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, λέγων ὅτι Ἐβλασφήμησε· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε, νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:65 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων ὅτι Ἐβλασφήμησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ,

Matthew 26:65 Hebrew Bible
ויקרע הכהן הגדול את בגדיו ויאמר הוא גדף ומה לנו עוד לבקש עדים הנה עתה שמעתם את גדופו׃

Matthew 26:65 Aramaic NT: Peshitta
ܗܝܕܝܢ ܪܒ ܟܗܢܐ ܨܪܝ ܡܐܢܘܗܝ ܘܐܡܪ ܗܐ ܓܕܦ ܡܢܐ ܡܟܝܠ ܡܬܒܥܝܢ ܠܢ ܤܗܕܐ ܗܐ ܗܫܐ ܫܡܥܬܘܢ ܓܘܕܦܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the high priest tore his robes and said, "He has blasphemed! What further need do we have of witnesses? Behold, you have now heard the blasphemy;

King James Bible
Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy.

Holman Christian Standard Bible
Then the high priest tore his robes and said, "He has blasphemed! Why do we still need witnesses? Look, now you've heard the blasphemy!
Treasury of Scripture Knowledge

the high priest.

Leviticus 21:20 Or hunch back, or a dwarf, or that has a blemish in his eye, or be …

2 Kings 18:37 Then came Eliakim the son of Hilkiah, which was over the household, …

2 Kings 19:1-3 And it came to pass, when king Hezekiah heard it, that he rent his …

Jeremiah 36:24 Yet they were not afraid, nor rent their garments, neither the king, …

Mark 14:63,64 Then the high priest rent his clothes, and said, What need we any …

He.

Matthew 9:3 And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemes.

1 Kings 21:10-13 And set two men, sons of Belial, before him, to bear witness against …

Luke 5:21 And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is …

John 10:33,36 The Jews answered him, saying, For a good work we stone you not; …

Links
Matthew 26:65Matthew 26:65 NIVMatthew 26:65 NLTMatthew 26:65 ESVMatthew 26:65 NASBMatthew 26:65 KJVMatthew 26:65 Bible AppsMatthew 26:65 Biblia ParalelaMatthew 26:65 Chinese BibleMatthew 26:65 French BibleMatthew 26:65 German BibleBible Hub
Matthew 26:64
Top of Page
Top of Page