Matthew 8:33
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Οἱ
hoi
ThoseArt-NMP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
1006 [e]βόσκοντες
boskontes
feeding [them]V-PPA-NMP
5343 [e]ἔφυγον,
ephygon
fled,V-AIA-3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
565 [e]ἀπελθόντες
apelthontes
having gone awayV-APA-NMP
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4172 [e]πόλιν
polin
city,N-AFS
518 [e]ἀπήγγειλαν
apēngeilan
they relatedV-AIA-3P
3956 [e]πάντα
panta
everything,Adj-ANP
2532 [e]καὶ
kai
includingConj
3588 [e]τὰ
ta
the [matter]Art-ANP
3588 [e]τῶν
tōn
of thoseArt-GMP
1139 [e]δαιμονιζομένων.
daimonizomenōn
being possessed by demons.V-PPM/P-GMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:33 Greek NT: Nestle 1904
οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:33 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:33 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:33 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα, καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:33 Greek NT: Greek Orthodox Church
οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:33 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:33 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα, καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8:33 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων

Matthew 8:33 Hebrew Bible
וינוסו הרעים ויבאו העירה ויגידו את הכל ואת אשר נעשה לאחוזי השדים׃

Matthew 8:33 Aramaic NT: Peshitta
ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܪܥܝܢ ܗܘܘ ܥܪܩܘ ܘܐܙܠܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܚܘܝܘ ܟܠܡܕܡ ܕܗܘܐ ܘܕܗܢܘܢ ܕܝܘܢܐ ܀ 34 ܘܢܦܩܬ ܟܠܗ ܡܕܝܢܬܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܝܫܘܥ ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܒܥܘ ܡܢܗ ܕܢܫܢܐ ܡܢ ܬܚܘܡܝܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The herdsmen ran away, and went to the city and reported everything, including what had happened to the demoniacs.

King James Bible
And they that kept them fled, and went their ways into the city, and told every thing, and what was befallen to the possessed of the devils.

Holman Christian Standard Bible
Then the men who tended them fled. They went into the city and reported everything--especially what had happened to those who were demon-possessed.
Treasury of Scripture Knowledge

Mark 5:14-16 And they that fed the swine fled, and told it in the city, and in …

Luke 8:34-36 When they that fed them saw what was done, they fled, and went and …

Acts 19:15-17 And the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know; …

Links
Matthew 8:33Matthew 8:33 NIVMatthew 8:33 NLTMatthew 8:33 ESVMatthew 8:33 NASBMatthew 8:33 KJVMatthew 8:33 Bible AppsMatthew 8:33 Biblia ParalelaMatthew 8:33 Chinese BibleMatthew 8:33 French BibleMatthew 8:33 German BibleBible Hub
Matthew 8:32
Top of Page
Top of Page