Revelation 18:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3113 [e]μακρόθεν
makrothen
afarAdv
2476 [e]ἑστηκότες
hestēkotes
standingV-RPA-NMP
1223 [e]διὰ
dia
because ofPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
5401 [e]φόβον
phobon
fearN-AMS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
929 [e]βασανισμοῦ
basanismou
tormentN-GMS
846 [e]αὐτῆς,
autēs
of her,PPro-GF3S
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying:V-PPA-NMP
3759 [e]Οὐαὶ
Ouai
Woe,I
3759 [e]οὐαί,
ouai
woe,I
3588 [e]
theArt-VFS
4172 [e]πόλις
polis
cityN-VFS
3588 [e]
- Art-VFS
3173 [e]μεγάλη,
megalē
great,Adj-VFS
897 [e]Βαβυλὼν
Babylōn
Babylon,N-VFS
3588 [e]
theArt-VFS
4172 [e]πόλις
polis
cityN-VFS
3588 [e]
- Art-VFS
2478 [e]ἰσχυρά,
ischyra
strong!Adj-VFS
3754 [e]ὅτι
hoti
For [in]Conj
1520 [e]μιᾷ
mia
oneAdj-DFS
5610 [e]ὥρᾳ
hōra
hourN-DFS
2064 [e]ἦλθεν
ēlthen
has comeV-AIA-3S
3588 [e]
theArt-NFS
2920 [e]κρίσις
krisis
judgmentN-NFS
4771 [e]σου.
sou
of you.PPro-G2S

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:10 Greek NT: Nestle 1904
ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες Οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες Οὐαί οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες Οὐαί οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες, Οὐαί, οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλών, ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες· Οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλὼν, ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπό μακρόθεν ἵστημι διά ὁ φόβος ὁ βασανισμός αὐτός λέγω οὐαί οὐαί ὁ πόλις ὁ μέγας Βαβυλών ὁ πόλις ὁ ἰσχυρός ὅτι εἷς ὥρα ἔρχομαι ὁ κρίσις σύ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες, Οὐαὶ, οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, Βαβυλὼν, ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι ἐν μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς λέγοντες Οὐαὶ οὐαί ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά ὅτι ἐν μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου

Revelation 18:10 Hebrew Bible
ומרחוק יעמדו מפני אימת ענויה ואמרו אוי אוי לך בבל העיר הגדולה העיר החזקה כי בשעה אחת בא משפטך׃

Revelation 18:10 Aramaic NT: Peshitta
ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܡܢ ܩܒܘܠ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܬܫܢܝܩܗ ܘܢܐܡܪܘܢ ܘܝ ܘܝ ܘܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܒܒܝܠ ܡܕܝܢܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܡܛܠ ܕܒܚܕܐ ܫܥܐ ܐܬܐ ܕܝܢܟܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
standing at a distance because of the fear of her torment, saying, 'Woe, woe, the great city, Babylon, the strong city! For in one hour your judgment has come.'

King James Bible
Standing afar off for the fear of her torment, saying, Alas, alas, that great city Babylon, that mighty city! for in one hour is thy judgment come.

Holman Christian Standard Bible
They will stand far off in fear of her torment, saying: Woe, woe, the great city, Babylon, the mighty city! For in a single hour your judgment has come.
Treasury of Scripture Knowledge

afar.

Numbers 16:34 And all Israel that were round about them fled at the cry of them: …

Alas.

Revelation 18:16,19 And saying, Alas, alas that great city, that was clothed in fine …

Jeremiah 30:7 Alas! for that day is great, so that none is like it: it is even …

Joel 1:15 Alas for the day! for the day of the LORD is at hand, and as a destruction …

Amos 5:16 Therefore the LORD, the God of hosts, the LORD, said thus; Wailing …

that great.

Revelation 14:8 And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, is fallen, …

Isaiah 21:9 And, behold, here comes a chariot of men, with a couple of horsemen. …

for. See on ver.

Revelation 18:8,17,19 Therefore shall her plagues come in one day, death, and mourning, …

Jeremiah 51:8,9 Babylon is suddenly fallen and destroyed: howl for her; take balm …

Links
Revelation 18:10Revelation 18:10 NIVRevelation 18:10 NLTRevelation 18:10 ESVRevelation 18:10 NASBRevelation 18:10 KJVRevelation 18:10 Bible AppsRevelation 18:10 Biblia ParalelaRevelation 18:10 Chinese BibleRevelation 18:10 French BibleRevelation 18:10 German BibleBible Hub
Revelation 18:9
Top of Page
Top of Page