Revelation 20:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1831 [e]ἐξελεύσεται
exeleusetai
will go outV-FIM-3S
4105 [e]πλανῆσαι
planēsai
to deceiveV-ANA
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
1484 [e]ἔθνη
ethnē
nationsN-ANP
3588 [e]τὰ
ta
- Art-ANP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]ταῖς
tais
theArt-DFP
5064 [e]τέσσαρσιν
tessarsin
fourAdj-DFP
1137 [e]γωνίαις
gōniais
cornersN-DFP
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
1093 [e]γῆς,
gēs
earth,N-GFS
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
1136 [e]Γὼγ
Gōg
GogN-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3098 [e]Μαγώγ,
Magōg
Magog,N-AMS
4863 [e]συναγαγεῖν
synagagein
to gather togetherV-ANA
846 [e]αὐτοὺς
autous
themPPro-AM3P
1519 [e]εἰς
eis
untoPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
4171 [e]πόλεμον,
polemon
war,N-AMS
3739 [e]ὧν
hōn
of whomRelPro-GMP
3588 [e]
ho
theArt-NMS
706 [e]ἀριθμὸς
arithmos
number [is]N-NMS
846 [e]αὐτῶν
autōn
of themPPro-GM3P
5613 [e]ὡς
hōs
likeAdv
3588 [e]
theArt-NFS
285 [e]ἄμμος
ammos
sandN-NFS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
2281 [e]θαλάσσης.
thalassēs
sea.N-GFS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:8 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσι / τέσσαρσιν γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ τὸν Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον· ὧν ὁ ἀριθμὸς ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ἐξέρχομαι πλανάω ὁ ἔθνος ὁ ἐν ὁ τέσσαρες γωνία ὁ γῆ ὁ Γώγ καί Μαγώγ συνάγω αὐτός εἰς ὁ πόλεμος ὅς ὁ ἀριθμός αὐτός ὡς ὁ ἄμμος ὁ θάλασσα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ τὸν Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς πόλεμον· ὧν ὁ ἀριθμὸς ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς γῆς τὸν Γὼγ καὶ τὸν Μαγώγ συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς πόλεμον ὧν ὁ ἀριθμὸς ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης

Revelation 20:8 Hebrew Bible
ויצא להדיח את הגוים בארבע כנפות הארץ את גוג ומגוג ולקבצם למלחמה אשר מספרם כחול הים׃

Revelation 20:8 Aramaic NT: Peshitta
ܘܢܦܘܩ ܠܡܛܥܝܘ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ ܒܐܪܒܥ ܙܘܝܬܗ ܕܐܪܥܐ ܠܓܘܓ ܘܠܡܓܘܓ ܘܠܡܟܢܫܘ ܐܢܘܢ ܠܩܪܒܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܝܢܗܘܢ ܐܝܟ ܚܠܐ ܕܝܡܐ ܀ 9 ܘܤܠܩܘ ܥܠ ܦܬܝܗ ܕܐܪܥܐ ܘܚܕܪܘܗ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܚܒܝܒܬܐ ܘܢܚܬܬ ܢܘܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܟܠܬ ܐܢܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and will come out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together for the war; the number of them is like the sand of the seashore.

King James Bible
And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle: the number of whom is as the sand of the sea.

Holman Christian Standard Bible
and will go out to deceive the nations at the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. Their number is like the sand of the sea.
Treasury of Scripture Knowledge

to deceive. See on ver.

Revelation 20:3,10 And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a …

Gog.

Ezekiel 38:1-39:29 And the word of the LORD came to me, saying…

to gather. See on ch.

Revelation 16:14 For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth …

the number.

Judges 7:12 And the Midianites and the Amalekites and all the children of the …

1 Samuel 13:5 And the Philistines gathered themselves together to fight with Israel, …

1 Kings 4:20 Judah and Israel were many, as the sand which is by the sea in multitude, …

Isaiah 10:22 For though your people Israel be as the sand of the sea, yet a remnant …

Jeremiah 33:22 As the host of heaven cannot be numbered, neither the sand of the …

Hebrews 11:12 Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many …

Links
Revelation 20:8Revelation 20:8 NIVRevelation 20:8 NLTRevelation 20:8 ESVRevelation 20:8 NASBRevelation 20:8 KJVRevelation 20:8 Bible AppsRevelation 20:8 Biblia ParalelaRevelation 20:8 Chinese BibleRevelation 20:8 French BibleRevelation 20:8 German BibleBible Hub
Revelation 20:7
Top of Page
Top of Page