Romans 3:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
And [is it]Conj
3361 [e]μὴ
not,Adv
2531 [e]καθὼς
kathōs
asAdv
987 [e]βλασφημούμεθα
blasphēmoumetha
we are slanderously charged,V-PIM/P-1P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2531 [e]καθώς
kathōs
asAdv
5346 [e]φασίν
phasin
affirmV-PIA-3P
5100 [e]τινες
tines
some [that]IPro-NMP
1473 [e]ἡμᾶς
hēmas
usPPro-A1P
3004 [e]λέγειν
legein
to sayV-PNA
3754 [e]ὅτι
hoti
- ,Conj
4160 [e]Ποιήσωμεν
Poiēsōmen
Let us doV-ASA-1P
3588 [e]τὰ
ta
thingsArt-ANP
2556 [e]κακὰ
kaka
evil,Adj-ANP
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
2064 [e]ἔλθῃ
elthē
may comeV-ASA-3S
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
18 [e]ἀγαθά;
agatha
good things?Adj-NNP
3739 [e]ὧν
hōn
TheirRelPro-GMP
3588 [e]τὸ
to
- Art-NNS
2917 [e]κρίμα
krima
condemnationN-NNS
1738 [e]ἔνδικόν
endikon
justAdj-NNS
1510 [e]ἐστιν.
estin
is.V-PIA-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:8 Greek NT: Nestle 1904
καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ μή― καθὼς βλασφημούμεθα, καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν― ὅτι Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; Ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασί τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρῖμα ἔνδικόν ἐστι.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ μή καθὼς βλασφημούμεθα, καὶ καθώς φασί τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι, Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστι.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν

Romans 3:8 Hebrew Bible
ולא נעשה כדבר מחרפינו ומקצת מוציאי דבה עלינו לאמר הנה אמרים נעשה הרע למען יצא הטוב אשר דינם יבא עליהם בצדק׃

Romans 3:8 Aramaic NT: Peshitta
ܐܘ ܕܠܡܐ ܐܝܟ ܕܡܓܕܦܝܢ ܥܠܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܢܥܒܕ ܒܝܫܬܐ ܕܢܐܬܝܢ ܛܒܬܐ ܗܢܘܢ ܕܕܝܢܗܘܢ ܢܛܝܪ ܗܘ ܠܟܐܢܘܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And why not say (as we are slanderously reported and as some claim that we say), "Let us do evil that good may come "? Their condemnation is just.

King James Bible
And not rather, (as we be slanderously reported, and as some affirm that we say,) Let us do evil, that good may come? whose damnation is just.

Holman Christian Standard Bible
And why not say, just as some people slanderously claim we say, "Let us do what is evil so that good may come"? Their condemnation is deserved!
Treasury of Scripture Knowledge

we be.

Matthew 5:11 Blessed are you, when men shall revile you, and persecute you, and …

1 Peter 3:16,17 Having a good conscience; that, whereas they speak evil of you, as …

Let us.

Romans 5:20 Moreover the law entered, that the offense might abound. But where …

Romans 6:1,15 What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound…

Romans 7:7 What shall we say then? Is the law sin? God forbid. No, I had not …

Jude 1:4 For there are certain men crept in unawares, who were before of old …

Links
Romans 3:8Romans 3:8 NIVRomans 3:8 NLTRomans 3:8 ESVRomans 3:8 NASBRomans 3:8 KJVRomans 3:8 Bible AppsRomans 3:8 Biblia ParalelaRomans 3:8 Chinese BibleRomans 3:8 French BibleRomans 3:8 German BibleBible Hub
Romans 3:7
Top of Page
Top of Page