Romans 7:2
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
TheArt-NFS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
5220 [e]ὕπανδρος
hypandros
marriedAdj-NFS
1135 [e]γυνὴ
gynē
woman,N-NFS
3588 [e]τῷ
to theArt-DMS
2198 [e]ζῶντι
zōnti
livingV-PPA-DMS
435 [e]ἀνδρὶ
andri
husbandN-DMS
1210 [e]δέδεται
dedetai
is boundV-RIM/P-3S
3551 [e]νόμῳ·
nomō
by law;N-DMS
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
599 [e]ἀποθάνῃ
apothanē
should dieV-ASA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
435 [e]ἀνήρ,
anēr
husband,N-NMS
2673 [e]κατήργηται
katērgētai
she is clearedV-RIM/P-3S
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
3551 [e]νόμου
nomou
lawN-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
435 [e]ἀνδρός.
andros
husband.N-GMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:2 Greek NT: Nestle 1904
ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:2 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:2 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:2 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:2 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:2 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:2 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:2 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός

Romans 7:2 Hebrew Bible
כי אשה בעלת בעל קשורה היא באישה כפי התורה בחייו ובמות הבעל פטורה היא מתורת בעלה׃

Romans 7:2 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܟ ܐܢܬܬܐ ܕܐܤܝܪܐ ܗܝ ܒܒܥܠܗ ܟܡܐ ܕܚܝ ܒܢܡܘܤܐ ܐܢ ܕܝܢ ܡܝܬ ܒܥܠܗ ܐܬܚܪܪܬ ܡܢ ܢܡܘܤܐ ܕܒܥܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For the married woman is bound by law to her husband while he is living; but if her husband dies, she is released from the law concerning the husband.

King James Bible
For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth; but if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband.

Holman Christian Standard Bible
For example, a married woman is legally bound to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law regarding the husband.
Treasury of Scripture Knowledge

the woman. Rather, a woman. The apostle here illustrates the position laid down in the preceding verse by a familiar instance.

Genesis 2:23,24 And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: …

Numbers 30:7,8 And her husband heard it, and held his peace at her in the day that …

1 Corinthians 7:4,39 The wife has not power of her own body, but the husband: and likewise …

Links
Romans 7:2Romans 7:2 NIVRomans 7:2 NLTRomans 7:2 ESVRomans 7:2 NASBRomans 7:2 KJVRomans 7:2 Bible AppsRomans 7:2 Biblia ParalelaRomans 7:2 Chinese BibleRomans 7:2 French BibleRomans 7:2 German BibleBible Hub
Romans 7:1
Top of Page
Top of Page