ἀναβαίνουσιν
Englishman's Concordance
ἀναβαίνουσιν (anabainousin) — 1 Occurrence

Luke 24:38 V-PIA-3P
GRK: τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ
NAS: do doubts arise in your hearts?
KJV: why do thoughts arise in your
INT: why doubts do come up in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 305
82 Occurrences


Ἀνάβα — 1 Occ.
ἀναβαίνει — 4 Occ.
ἀναβαίνειν — 3 Occ.
ἀναβαίνω — 2 Occ.
ἀναβαίνων — 4 Occ.
ἀναβαίνομεν — 3 Occ.
ἀναβαῖνον — 3 Occ.
ἀναβαίνοντα — 3 Occ.
ἀναβαίνοντας — 1 Occ.
ἀναβαίνοντες — 1 Occ.
ἀναβαινόντων — 2 Occ.
ἀναβαίνουσιν — 1 Occ.
ἀναβάντα — 2 Occ.
ἀναβάντες — 1 Occ.
ἀναβάντων — 1 Occ.
ἀναβὰς — 7 Occ.
Ἀνάβατε — 1 Occ.
ἀναβήσεται — 1 Occ.
ἀνάβητε — 1 Occ.
ἀναβέβηκα — 1 Occ.
ἀναβέβηκεν — 1 Occ.
ἀνεβαίνομεν — 1 Occ.
ἀνέβαινον — 1 Occ.
ἀνέβη — 22 Occ.
ἀνέβημεν — 1 Occ.
ἀνέβην — 3 Occ.
ἀνέβησαν — 10 Occ.
Additional Entries
ἀναβαίνει — 4 Occ.
ἀναβαίνειν — 3 Occ.
ἀναβαίνω — 2 Occ.
ἀναβαίνων — 4 Occ.
ἀναβαίνομεν — 3 Occ.
ἀναβαῖνον — 3 Occ.
ἀναβαίνοντα — 3 Occ.
ἀναβαίνοντας — 1 Occ.
ἀναβαίνοντες — 1 Occ.
ἀναβαινόντων — 2 Occ.
ἀναβάντα — 2 Occ.
ἀναβάντες — 1 Occ.
ἀναβάντων — 1 Occ.
ἀναβὰς — 7 Occ.
Ἀνάβατε — 1 Occ.
ἀναβήσεται — 1 Occ.
ἀνάβητε — 1 Occ.
ἀναβέβηκα — 1 Occ.
ἀναβέβηκεν — 1 Occ.
ἀνεβαίνομεν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page