εἰδῆτε
Englishman's Concordance
εἰδῆτε (eidēte) — 6 Occurrences

Matthew 9:6 V-RSA-2P
GRK: ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν
KJV: But that ye may know that the Son
INT: that however you might know that authority

Mark 2:10 V-RSA-2P
GRK: ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν
KJV: But that ye may know that the Son
INT: that however you might know that authority

Luke 5:24 V-RSA-2P
GRK: ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ὁ
KJV: But that ye may know that the Son
INT: that however you might know that the

Ephesians 6:21 V-RSA-2P
GRK: Ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς
KJV: ye also may know my affairs,
INT: that moreover might know also you

1 John 2:29 V-RSA-2P
GRK: ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός
KJV: If ye know that he is
INT: If you know that righteous

1 John 5:13 V-RSA-2P
GRK: ὑμῖν ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν
KJV: of God; that ye may know that ye have
INT: to you that you might know that life

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page