εὐχαριστίαν
Englishman's Concordance
εὐχαριστίαν (eucharistian) — 4 Occurrences

2 Corinthians 4:15 N-AFS
GRK: πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς
NAS: and more people may cause the giving of thanks to abound
KJV: through the thanksgiving of many
INT: more and more thanksgiving might cause to exceed to

2 Corinthians 9:11 N-AFS
GRK: δι' ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ θεῷ
NAS: us is producing thanksgiving to God.
KJV: through us thanksgiving to God.
INT: through us thanksgiving to God

1 Thessalonians 3:9 N-AFS
GRK: τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ
NAS: For what thanks can we render
KJV: For what thanks can we render
INT: what indeed thanksgiving are we able

Revelation 4:9 N-AFS
GRK: τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ
NAS: and honor and thanks to Him who sits
KJV: honour and thanks to him that sat on
INT: honor and thanksgiving to him who sits

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page