Revelation 4:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
3752 [e]ὅταν
hotan
wheneverConj
1325 [e]δώσουσιν
dōsousin
will giveV-FIA-3P
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
2226 [e]ζῷα
zōa
living creaturesN-NNP
1391 [e]δόξαν
doxan
gloryN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5092 [e]τιμὴν
timēn
honorN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2169 [e]εὐχαριστίαν
eucharistian
thanksgivingN-AFS
3588 [e]τῷ
to the [One]Art-DMS
2521 [e]καθημένῳ
kathēmenō
sittingV-PPM/P-DMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
uponPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
2362 [e]θρόνῳ
thronō
throne,N-DMS
3588 [e]τῷ
the [One]Art-DMS
2198 [e]ζῶντι
zōnti
livingV-PPA-DMS
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
165 [e]αἰῶνας
aiōnas
agesN-AMP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
165 [e]αἰώνων,
aiōnōn
ages,N-GMP

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:9 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου, τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ / τῷ θρόνου / θρόνῳ, τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὅταν δῶσιν τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου, τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ὅταν δῶσι τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου, τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὅταν δίδωμι ὁ ζῶον δόξα καί τιμή καί εὐχαριστία ὁ κάθημαι ἐπί ὁ θρόνος ὁ ζάω εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ὅταν δώσουσι τὰ ζῶα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου, τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου, τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων

Revelation 4:9 Hebrew Bible
ומדי תת החיות כבוד והדר ותודה לישב על הכסא אשר הוא חי לעולמי עולמים׃

Revelation 4:9 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܐ ܕܝܗܒ ܐܪܒܥܬܝܗܝܢ ܚܝܘܬܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܩܘܒܠ ܛܝܒܘܬܐ ܠܕܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܤܝܐ ܘܠܕܚܝ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And when the living creatures give glory and honor and thanks to Him who sits on the throne, to Him who lives forever and ever,

King James Bible
And when those beasts give glory and honour and thanks to him that sat on the throne, who liveth for ever and ever,

Holman Christian Standard Bible
Whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to the One seated on the throne, the One who lives forever and ever,
Treasury of Scripture Knowledge

when.

Revelation 5:13,14 And every creature which is in heaven, and on the earth, and under …

Revelation 7:11,12 And all the angels stood round about the throne, and about the elders …

who.

Revelation 1:18 I am he that lives, and was dead; and, behold, I am alive for ever …

Revelation 5:14 And the four beasts said, Amen. And the four and twenty elders fell …

Revelation 10:6 And swore by him that lives for ever and ever, who created heaven, …

Revelation 15:7 And one of the four beasts gave to the seven angels seven golden …

Exodus 15:18 The LORD shall reign for ever and ever.

Psalm 48:14 For this God is our God for ever and ever: he will be our guide even to death.

Hebrews 7:8,25 And here men that die receive tithes; but there he receives them, …

Links
Revelation 4:9Revelation 4:9 NIVRevelation 4:9 NLTRevelation 4:9 ESVRevelation 4:9 NASBRevelation 4:9 KJVRevelation 4:9 Bible AppsRevelation 4:9 Biblia ParalelaRevelation 4:9 Chinese BibleRevelation 4:9 French BibleRevelation 4:9 German BibleBible Hub
Revelation 4:8
Top of Page
Top of Page