μαρτυρῶ
Englishman's Concordance
μαρτυρῶ (martyrō) — 8 Occurrences

John 5:31 V-PSA-1S
GRK: Ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ
NAS: If I [alone] testify about Myself,
KJV: If I bear witness of myself,
INT: If I bear witness concerning myself

John 7:7 V-PIA-1S
GRK: ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ
NAS: Me because I testify of it, that its deeds
KJV: because I testify of it,
INT: because I bear witness concerning it

John 8:14 V-PSA-1S
GRK: Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ
NAS: to them, Even if I testify about
KJV: Though I bear record of myself,
INT: Even if I bear witness concerning myself

Romans 10:2 V-PIA-1S
GRK: μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς
NAS: For I testify about them that they have
KJV: I bear them record that they have
INT: I bear witness indeed to them

2 Corinthians 8:3 V-PIA-1S
GRK: κατὰ δύναμιν μαρτυρῶ καὶ παρὰ
NAS: For I testify that according
KJV: [their] power, I bear record, yea, and
INT: according to [their] ability I bear witness and beyond

Galatians 4:15 V-PIA-1S
GRK: μακαρισμὸς ὑμῶν μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν
NAS: is that sense of blessing you had? For I bear you witness that, if
KJV: I bear you record, that, if
INT: blessedness of you I bear witness indeed you

Colossians 4:13 V-PIA-1S
GRK: μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ
NAS: For I testify for him that he has
KJV: I bear him record, that he hath
INT: I bear witness indeed to him

Revelation 22:18 V-PIA-1S
GRK: Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ
NAS: I testify to everyone who hears
INT: testify I to everyone

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3140
76 Occurrences


ἐμαρτυρήσαμεν — 1 Occ.
ἐμαρτύρησάν — 1 Occ.
ἐμαρτύρησεν — 5 Occ.
ἐμαρτυρήθη — 1 Occ.
ἐμαρτυρήθησαν — 1 Occ.
Ἐμαρτύρει — 1 Occ.
ἐμαρτυρεῖτο — 1 Occ.
ἐμαρτύρουν — 1 Occ.
μαρτυρῆσαι — 2 Occ.
μαρτυρήσαντος — 1 Occ.
μαρτυρήσας — 1 Occ.
μαρτυρήσῃ — 3 Occ.
μαρτυρήσει — 1 Occ.
μαρτυρήσω — 1 Occ.
μαρτύρησον — 1 Occ.
μαρτυρηθέντες — 1 Occ.
μαρτυρεῖ — 8 Occ.
μαρτυρεῖν — 1 Occ.
μαρτυρεῖς — 1 Occ.
μαρτυρεῖται — 1 Occ.
μαρτυρεῖτε — 3 Occ.
μαρτυρῶ — 8 Occ.
μαρτυρῶν — 4 Occ.
μαρτυροῦμεν — 4 Occ.
μαρτυρουμένη — 2 Occ.
μαρτυρούμενός — 3 Occ.
μαρτυρουμένους — 1 Occ.
μαρτυροῦν — 1 Occ.
μαρτυροῦντες — 1 Occ.
μαρτυροῦντι — 1 Occ.
μαρτυρούντων — 1 Occ.
μαρτυροῦντος — 1 Occ.
μαρτυροῦσαι — 1 Occ.
μαρτυρούσης — 1 Occ.
μαρτυροῦσιν — 1 Occ.
μεμαρτύρηκα — 1 Occ.
μεμαρτύρηκας — 1 Occ.
μεμαρτύρηκεν — 5 Occ.
μεμαρτύρηται — 2 Occ.
Additional Entries
μαρτυρήσῃ — 3 Occ.
μαρτυρήσει — 1 Occ.
μαρτυρήσω — 1 Occ.
μαρτύρησον — 1 Occ.
μαρτυρηθέντες — 1 Occ.
μαρτυρεῖ — 8 Occ.
μαρτυρεῖν — 1 Occ.
μαρτυρεῖς — 1 Occ.
μαρτυρεῖται — 1 Occ.
μαρτυρεῖτε — 3 Occ.
μαρτυρῶν — 4 Occ.
μαρτυροῦμεν — 4 Occ.
μαρτυρουμένη — 2 Occ.
μαρτυρούμενός — 3 Occ.
μαρτυρουμένους — 1 Occ.
μαρτυροῦν — 1 Occ.
μαρτυροῦντες — 1 Occ.
μαρτυροῦντι — 1 Occ.
μαρτυρούντων — 1 Occ.
μαρτυροῦντος — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page