μέλλοντος
Englishman's Concordance
μέλλοντος (mellontos) — 6 Occurrences

Acts 18:14 V-PPA-GMS
GRK: μέλλοντος δὲ τοῦ
NAS: But when Paul was about to open
KJV: when Paul was now about to open
INT: being about moreover

Acts 24:25 V-PPA-GNS
GRK: κρίματος τοῦ μέλλοντος ἔμφοβος γενόμενος
NAS: and the judgment to come, Felix
KJV: and judgment to come, Felix trembled,
INT: judgment is about to be frightened having become

Romans 5:14 V-PPA-GMS
GRK: τύπος τοῦ μέλλοντος
NAS: who is a type of Him who was to come.
KJV: is the figure of him that was to come.
INT: a type of the coming [one]

2 Timothy 4:1 V-PPA-GMS
GRK: Ἰησοῦ τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας
KJV: Christ, who shall judge the quick
INT: Jesus who is about to judge living

Hebrews 6:5 V-PPA-GMS
GRK: δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος
NAS: and the powers of the age to come,
KJV: the powers of the world to come,
INT: [the] power moreover of [the] to come age

Hebrews 10:27 V-PPA-GNS
GRK: ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους
NAS: OF A FIRE WHICH WILL CONSUME
KJV: indignation, which shall devour
INT: fury to devour about the adversaries

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page