θεμέλιον
Englishman's Concordance
θεμέλιον (themelion) — 8 Occurrences

Luke 6:48 N-AMS
GRK: καὶ ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τὴν
NAS: and laid a foundation on the rock;
KJV: and laid the foundation on a rock:
INT: and laid a foundation on the

Luke 14:29 N-AMS
GRK: θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ
NAS: he has laid a foundation and is not able
KJV: hath laid the foundation, and
INT: having laid of it a foundation and not

Romans 15:20 N-AMS
GRK: ἐπ' ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ
NAS: on another man's foundation;
KJV: upon another man's foundation:
INT: upon another's foundation I might build

1 Corinthians 3:10 N-AMS
GRK: σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα ἄλλος
NAS: I laid a foundation, and another
KJV: I have laid the foundation, and
INT: a wise builder [the] foundation I have laid another

1 Corinthians 3:11 N-AMS
GRK: θεμέλιον γὰρ ἄλλον
NAS: can lay a foundation other than
KJV: For other foundation can no man
INT: foundation indeed other

1 Corinthians 3:12 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν θεμέλιον χρυσόν ἄργυρον
NAS: builds on the foundation with gold,
KJV: upon this foundation gold, silver,
INT: upon the foundation gold silver

1 Timothy 6:19 N-AMS
GRK: ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς
NAS: of a good foundation for the future,
KJV: a good foundation against
INT: treasuring up for themselves a foundation good for

Hebrews 6:1 N-AMS
GRK: μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας
NAS: again a foundation of repentance
KJV: again the foundation of repentance
INT: not again a foundation laying of repentance

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page