wə·lā·le·ḵeṯ
Englishman's Concordance
wə·lā·le·ḵeṯ — 4 Occurrences

Deuteronomy 19:9
HEB: יְהוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ וְלָלֶ֥כֶת בִּדְרָכָ֖יו כָּל־
NAS: your God, and to walk in His ways
INT: God your God walk his ways all

Deuteronomy 26:17
HEB: לְךָ֨ לֵֽאלֹהִ֜ים וְלָלֶ֣כֶת בִּדְרָכָ֗יו וְלִשְׁמֹ֨ר
NAS: to be your God, and that you would walk in His ways
INT: become to be your God walk his ways and keep

Joshua 22:5
HEB: יְהוָ֨ה אֱלֹֽהֵיכֶ֜ם וְלָלֶ֧כֶת בְּכָל־ דְּרָכָ֛יו
NAS: your God and walk in all
INT: the LORD your God and walk all his ways

Job 34:8
HEB: פֹּ֣עֲלֵי אָ֑וֶן וְ֝לָלֶ֗כֶת עִם־ אַנְשֵׁי־
NAS: of iniquity, And walks with wicked
INT: the workers of iniquity and walks with with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1980
1549 Occurrences


’ă·hal·lêḵ — 3 Occ.
bə·hiṯ·hal·leḵ·ḵā — 1 Occ.
bə·leḵ·tām — 6 Occ.
bə·leḵ·tān — 2 Occ.
bə·leḵ·tə·ḵā — 4 Occ.
bə·leḵ·tōw — 6 Occ.
ḵim·hal·lêḵ — 1 Occ.
’e·hĕ·lōḵ — 2 Occ.
’ê·lə·ḵāh — 1 Occ.
’ê·lă·ḵāh — 2 Occ.
’ê·lêḵ — 26 Occ.
’ê·lə·ḵāh — 8 Occ.
’eṯ·hal·lêḵ — 3 Occ.
ha·’ê·lêḵ — 3 Occ.
ha·hō·lêḵ — 14 Occ.
ha·hō·le·ḵeṯ — 3 Occ.
ha·hō·lə·ḵîm — 17 Occ.
ha·hō·lə·ḵō·wṯ — 1 Occ.
hā·laḵ — 59 Occ.
hā·lā·ḵāh — 1 Occ.
hā·lā·ḵət — 2 Occ.
hā·lā·ḵə·tā — 1 Occ.
hā·lā·ḵə·tî — 1 Occ.
hā·laḵ·nū — 4 Occ.
hā·laḵt — 1 Occ.
hā·laḵ·tā — 12 Occ.
hă·laḵ·tem — 5 Occ.
hā·laḵ·tî — 5 Occ.
hā·lā·ḵū — 9 Occ.
hā·lə·ḵū — 4 Occ.
hā·lə·ḵāh — 1 Occ.
hā·lə·ḵū — 35 Occ.
hā·lō·wḵ — 46 Occ.
ham·hal·lêḵ — 1 Occ.
ham·hal·lə·ḵîm — 1 Occ.
ham·miṯ·hal·lə·ḵîm — 1 Occ.
ham·mō·w·lîḵ — 1 Occ.
ham·mō·w·lî·ḵă·ḵā — 1 Occ.
hă·nê·lêḵ — 3 Occ.
hă·ṯê·lêḵ — 3 Occ.
hă·ṯê·lə·ḵî — 1 Occ.
hă·yê·lêḵ — 1 Occ.
hă·yê·lə·ḵū — 1 Occ.
he·hā·lə·ḵū — 1 Occ.
hê·lî·ḵî — 1 Occ.
hil·ḵū — 1 Occ.
hil·lā·ḵə·tî — 1 Occ.
hil·laḵ·tî — 2 Occ.
hil·lə·ḵū — 2 Occ.
hiṯ·hal·lā·ḵə·tā — 2 Occ.
hiṯ·hal·lā·ḵə·tî — 1 Occ.
hiṯ·hal·laḵ·nū — 2 Occ.
hiṯ·hal·laḵ·tî — 6 Occ.
hiṯ·hal·leḵ- — 4 Occ.
hiṯ·hal·lə·ḵū — 2 Occ.
hō·wl·ḵîm — 1 Occ.
hō·wl·ḵō·wṯ — 1 Occ.
hō·w·lêḵ — 86 Occ.
hō·lə·ḵāh — 1 Occ.
hō·lə·ḵê — 1 Occ.
hō·le·ḵeṯ — 1 Occ.
hō·lə·ḵîm — 14 Occ.
hō·lə·ḵōṯ — 2 Occ.
hō·w·lîḵ — 1 Occ.
hō·lî·ḵă·ḵā — 1 Occ.
hō·w·lî·ḵām — 1 Occ.
hō·lî·ḵū — 1 Occ.
q — 1 Occ.
ka·hō·w·lêḵ — 1 Occ.
lāḵ — 1 Occ.
lā·ḵeṯ — 2 Occ.
la·hă·lōḵ — 4 Occ.
la·hō·lêḵ — 1 Occ.
la·hō·lə·ḵîm — 2 Occ.
lā·lā·ḵeṯ — 1 Occ.
lā·le·ḵeṯ — 83 Occ.
leḵ- — 91 Occ.
lə·ḵā — 1 Occ.
lə·ḵāh — 28 Occ.
lê·ḵə·nā — 1 Occ.
lê·ḵə·nāh — 1 Occ.
le·ḵeṯ — 4 Occ.
lê·ḵî — 15 Occ.
leḵ·tām — 1 Occ.
leḵ·têḵ — 1 Occ.
leḵ·tə·ḵā — 1 Occ.
leḵ·tî — 1 Occ.
leḵ·tōw — 1 Occ.
lə·ḵū — 68 Occ.
lə·hiṯ·hal·lêḵ — 3 Occ.
lə·hō·lə·ḵê — 1 Occ.
lə·hō·lî·ḵōw — 1 Occ.
lə·mō·w·lîḵ — 1 Occ.
mê·hă·lōḵ — 2 Occ.
mil·le·ḵeṯ — 6 Occ.
miṯ·hal·lêḵ — 8 Occ.
miṯ·hal·le·ḵeṯ — 1 Occ.
mō·w·lîḵ — 3 Occ.
mō·w·lî·ḵām — 1 Occ.
mō·w·lî·ḵêḵ — 1 Occ.
mō·w·li·ḵō·wṯ — 1 Occ.
nə·hal·lêḵ — 2 Occ.
ne·hĕ·lā·ḵə·tî — 1 Occ.
nê·lă·ḵāh- — 3 Occ.
nê·lêḵ — 15 Occ.
nê·lə·ḵāh — 11 Occ.
’ō·w·lîḵ — 2 Occ.
’ō·w·lî·ḵêm — 1 Occ.
še·yō·lêḵ — 1 Occ.
tê·laḵ·nāh — 8 Occ.
ṯê·lêḵ — 34 Occ.
ṯê·lê·ḵî — 6 Occ.
tê·lə·ḵū- — 23 Occ.
ṯê·lê·ḵūn — 3 Occ.
ti·hă·laḵ — 1 Occ.
ū·lə·ḵāh- — 3 Occ.
ū·lə·ḵî — 3 Occ.
ū·lə·ḵū — 11 Occ.
ū·mê·hiṯ·hal·lêḵ — 2 Occ.
ū·ḇə·le·ḵeṯ — 2 Occ.
ū·ḇə·leḵ·tām — 1 Occ.
ū·ḇə·leḵ·tə·ḵā — 2 Occ.
wā·’ê·laḵ — 1 Occ.
wā·’ê·lêḵ — 5 Occ.
wa·hă·laḵ·tem — 10 Occ.
way·ya·hă·lōḵ — 1 Occ.
way·yê·laḵ — 7 Occ.
way·yê·lə·ḵū — 1 Occ.
way·yê·leḵ — 212 Occ.
way·yê·lê·ḵū — 99 Occ.
way·yiṯ·hal·lêḵ — 5 Occ.
way·yiṯ·hal·lə·ḵū — 4 Occ.
way·yō·laḵ — 1 Occ.
way·yō·w·leḵ — 4 Occ.
way·yō·w·lî·ḵêm — 1 Occ.
way·yō·w·li·ḵê·nî — 3 Occ.
way·yō·li·ḵū — 1 Occ.
way·yō·w·lî·ḵu·hū — 2 Occ.
wā·lêḵ — 5 Occ.
wā·lê·ḵū — 3 Occ.
wan·nê·leḵ — 1 Occ.
wā·’ō·w·lêḵ — 4 Occ.
wat·tê·laḵ·nāh — 4 Occ.
wat·tê·leḵ — 33 Occ.
wat·tê·lə·ḵî — 1 Occ.
wat·tê·lə·ḵū — 2 Occ.
wat·ti·hă·laḵ — 1 Occ.
wat·tiṯ·hal·laḵ·nāh — 1 Occ.
way·hal·lêḵ — 1 Occ.
wə·’ê·lêḵ — 3 Occ.
wə·’ê·lə·ḵāh — 11 Occ.
wə·’eṯ·hal·lə·ḵāh — 1 Occ.
wə·hā·laḵ — 7 Occ.
wə·hā·lā·ḵə·nū — 1 Occ.
wə·hā·lā·ḵə·tā — 1 Occ.
wə·hā·lā·ḵə·tî — 1 Occ.
wə·hā·laḵt — 3 Occ.
wə·hā·laḵ·tā — 10 Occ.
wə·hā·laḵ·tî — 8 Occ.
wə·hā·lə·ḵāh — 3 Occ.
wə·hā·lə·ḵū — 10 Occ.
wə·hal·lêḵ — 1 Occ.
wə·hā·lōḵ — 2 Occ.
wə·hiṯ·hal·laḵ·tî — 2 Occ.
wə·hiṯ·hal·lêḵ — 1 Occ.
wə·hiṯ·hal·lə·ḵū — 1 Occ.
wə·hō·w·laḵ·tî — 2 Occ.
wə·hō·laḵ·tî·hā — 1 Occ.
wə·hō·w·lêḵ — 2 Occ.
wə·hō·lə·ḵê — 2 Occ.
wə·hō·lə·ḵîm — 1 Occ.
wə·hō·w·lî·ḵōw — 1 Occ.
wə·hṯ·hal·lêḵ — 1 Occ.
wə·lā·le·ḵeṯ — 4 Occ.
wə·leḵ- — 11 Occ.
wə·lê·ḵāh — 1 Occ.
ḇə·leḵ·tān — 1 Occ.
wə·nê·lă·ḵāh — 1 Occ.
wə·nê·lêḵ — 1 Occ.
wə·nê·lê·ḵāh — 8 Occ.
wə·’ō·w·lî·ḵāh — 1 Occ.
wə·yê·laḵ — 1 Occ.
wə·yê·lê·ḵū — 4 Occ.
wə·yiṯ·hal·lə·ḵū — 1 Occ.
ya·hă·lōḵ — 5 Occ.
ya·hă·lō·ḵū — 1 Occ.
yə·hal·lêḵ — 3 Occ.
yə·hal·lê·ḵū — 4 Occ.
yə·hal·lê·ḵūn — 3 Occ.
yê·lêḵ — 27 Occ.
yê·lə·ḵū — 52 Occ.
yê·lê·ḵūn — 3 Occ.
yiṯ·hal·lāḵ — 2 Occ.
yiṯ·hal·lā·ḵū — 4 Occ.
yiṯ·hal·lā·ḵūn — 1 Occ.
yiṯ·hal·leḵ- — 2 Occ.
yiṯ·hal·lə·ḵū — 2 Occ.
yō·w·lêḵ — 1 Occ.
yō·w·lîḵ — 2 Occ.
yō·w·lî·ḵêm — 1 Occ.
Additional Entries
wə·hiṯ·hal·laḵ·tî — 2 Occ.
wə·hiṯ·hal·lêḵ — 1 Occ.
wə·hiṯ·hal·lə·ḵū — 1 Occ.
wə·hō·w·laḵ·tî — 2 Occ.
wə·hō·laḵ·tî·hā — 1 Occ.
wə·hō·w·lêḵ — 2 Occ.
wə·hō·lə·ḵê — 2 Occ.
wə·hō·lə·ḵîm — 1 Occ.
wə·hō·w·lî·ḵōw — 1 Occ.
wə·hṯ·hal·lêḵ — 1 Occ.
wə·leḵ- — 11 Occ.
wə·lê·ḵāh — 1 Occ.
ḇə·leḵ·tān — 1 Occ.
wə·nê·lă·ḵāh — 1 Occ.
wə·nê·lêḵ — 1 Occ.
wə·nê·lê·ḵāh — 8 Occ.
wə·’ō·w·lî·ḵāh — 1 Occ.
wə·yê·laḵ — 1 Occ.
wə·yê·lê·ḵū — 4 Occ.
wə·yiṯ·hal·lə·ḵū — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page