Hosea 8
Interlinear Bible
Israel will Reap the Whirlwind
413 [e]   1
’el-   1
אֶל־   1
To   1
Prep   1
  
 
.
 
 
 2441 [e]
ḥik·kə·ḵā
חִכְּךָ֣
your mouth
N‑msc | 2ms
7782 [e]
šō·p̄ār,
שֹׁפָ֔ר
[Set] the trumpet
N‑ms
5404 [e]
kan·ne·šer
כַּנֶּ֖שֶׁר
[He shall come] like an eagle
Prep‑k, Art | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
against
Prep
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֣ית
the house
N‑msc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
3282 [e]
ya·‘an
יַ֚עַן
because
Adv
5674 [e]
‘ā·ḇə·rū
עָבְר֣וּ
they have transgressed
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 1285 [e]
ḇə·rî·ṯî,
בְרִיתִ֔י
My covenant
N‑fsc | 1cs
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and against
Conj‑w | Prep
8451 [e]
tō·w·rā·ṯî
תּוֹרָתִ֖י
My law
N‑fsc | 1cs
  
 
.
 
 
 6586 [e]
pā·šā·‘ū.
פָּשָֽׁעוּ׃
rebelled
V‑Qal‑Perf‑3cp
    2
   2
לִ֖י   2
To Me   2
Prep | 1cs   2
2199 [e]
yiz·‘ā·qū;
יִזְעָ֑קוּ
will cry
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hay
אֱלֹהַ֥י
My God
N‑mpc | 1cs
3045 [e]
yə·ḏa·‘ă·nū·ḵā
יְֽדַעֲנ֖וּךָ
we know You
V‑Qal‑Perf‑1cp | 2ms
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
Israel
N‑proper‑ms
2186 [e]   3
zā·naḥ   3
זָנַ֥ח   3
Has rejected   3
V‑Qal‑Perf‑3ms   3
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
Israel
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ;
ט֑וֹב
the good
N‑ms
341 [e]
’ō·w·yêḇ
אוֹיֵ֖ב
the enemy
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
 7291 [e]
yir·də·p̄ōw
יִרְדְּֽפוֹ׃‪‬
will pursue him
V‑Qal‑Imperf‑3ms | 3ms
1992 [e]   4
hêm   4
הֵ֤ם   4
They   4
Pro‑3mp   4
  
 

 
 
 4427 [e]
him·lî·ḵū
הִמְלִיכוּ֙
set up kings
V‑Hifil‑Perf‑3cp
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֣א
but not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
4480 [e]
mim·men·nî,
מִמֶּ֔נִּי
by Me
Prep | 1cs
  
 

 
 
 8323 [e]
hê·śî·rū
הֵשִׂ֖ירוּ
they made princes
V‑Hifil‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֣א
but not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
3045 [e]
yā·ḏā·‘ə·tî;
יָדָ֑עְתִּי
I did acknowledge [them]
V‑Qal‑Perf‑1cs
3701 [e]
kas·pām
כַּסְפָּ֣ם
from their silver
N‑msc | 3mp
2091 [e]
ū·zə·hā·ḇām,
וּזְהָבָ֗ם
and gold
Conj‑w | N‑msc | 3mp
6213 [e]
‘ā·śū
עָשׂ֤וּ
they made
V‑Qal‑Perf‑3cp
 
lā·hem
לָהֶם֙
for themselves
Prep | 3mp
  
 

 
 
 6091 [e]
‘ă·ṣab·bîm,
עֲצַבִּ֔ים
idols
N‑mp
4616 [e]
lə·ma·‘an
לְמַ֖עַן
that
Conj
  
 
.
 
 
 3772 [e]
yik·kā·rêṯ.
יִכָּרֵֽת׃
they might be cut off
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 2186 [e]   5
zā·naḥ   5
זָנַח֙   5
Is rejected   5
V‑Qal‑Perf‑3ms   5
  
 

 
 
 5695 [e]
‘eḡ·lêḵ
עֶגְלֵ֣ךְ
Your calf
N‑msc | 2fs
  
 

 
 
 8111 [e]
šō·mə·rō·wn,
שֹֽׁמְר֔וֹן
Samaria
N‑proper‑fs
2734 [e]
ḥā·rāh
חָרָ֥ה
is aroused
V‑Qal‑Perf‑3ms
639 [e]
’ap·pî
אַפִּ֖י
My anger
N‑msc | 1cs
 
bām;
בָּ֑ם
against them
Prep | 3mp
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
long
Prep
4970 [e]
mā·ṯay
מָתַ֕י
how long until
Interrog
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
3201 [e]
yū·ḵə·lū
יוּכְל֖וּ
they attain
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 
؟
 
 
 5356 [e]
niq·qā·yōn.
נִקָּיֹֽן׃
to innocence
N‑ms
3588 [e]   6
   6
כִּ֤י   6
for   6
Conj   6
3478 [e]
mî·yiś·rā·’êl
מִיִּשְׂרָאֵל֙
from Israel
Prep‑m | N‑proper‑ms
1931 [e]
wə·hū,
וְה֔וּא
and even [is] that
Conj‑w | Pro‑3ms
2796 [e]
ḥā·rāš
חָרָ֣שׁ
a workman
N‑ms
6213 [e]
‘ā·śā·hū,
עָשָׂ֔הוּ
made it
V‑Qal‑Perf‑3ms | 3ms
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
and not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
N‑mp
  
 

 
 
 1931 [e]
hū;
ה֑וּא
it [is]
Pro‑3ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
but
Conj
  
 
.
 
 
 7616 [e]
šə·ḇā·ḇîm
שְׁבָבִ֣ים
broken to pieces
N‑mp
1961 [e]
yih·yeh,
יִֽהְיֶ֔ה
Shall be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5695 [e]
‘ê·ḡel
עֵ֖גֶל
the calf
N‑msc
  
 
.
 
 
 8111 [e]
šō·mə·rō·wn.
שֹׁמְרֽוֹן׃
of Samaria
N‑proper‑fs
3588 [e]   7
   7
כִּ֛י   7
For   7
Conj   7
  
 

 
 
 7307 [e]
rū·aḥ
ר֥וּחַ
the wind
N‑cs
2232 [e]
yiz·rā·‘ū
יִזְרָ֖עוּ
they sow
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 
.
 
 
 5492 [e]
wə·sū·p̄ā·ṯāh
וְסוּפָ֣תָה
and the whirlwind
Conj‑w | N‑fs | 3fs
7114 [e]
yiq·ṣō·rū;
יִקְצֹ֑רוּ
Reap
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 

 
 
 7054 [e]
qā·māh
קָמָ֣ה
the stalk
N‑fs
369 [e]
’ên-
אֵֽין־
has no
Adv
 
lōw,
ל֗וֹ
to
Prep | 3ms
6780 [e]
ṣe·maḥ
צֶ֚מַח
bud
N‑ms
1097 [e]
bə·lî
בְּלִ֣י
never
Adv
6213 [e]
ya·‘ă·śeh-
יַֽעֲשֶׂה־
it shall produce
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 7058 [e]
qe·maḥ,
קֶּ֔מַח
meal
N‑ms
194 [e]
’ū·lay
אוּלַ֣י
If
Adv
  
 

 
 
 6213 [e]
ya·‘ă·śeh,
יַֽעֲשֶׂ֔ה
it should produce
V‑Qal‑Imperf‑3ms
2114 [e]
zā·rîm
זָרִ֖ים
Aliens
Adj‑mp
  
 
.
 
 
 1104 [e]
yiḇ·lā·‘u·hū.
יִבְלָעֻֽהוּ׃
would swallow it up
V‑Qal‑Imperf‑3mp | 3ms
  
 

 
 
 1104 [e]   8
niḇ·la‘   8
נִבְלַ֖ע   8
Is swallowed up   8
V‑Nifal‑Perf‑3ms   8
3478 [e]
yiś·rā·’êl;
יִשְׂרָאֵ֑ל
Israel
N‑proper‑ms
6258 [e]
‘at·tāh
עַתָּה֙
now
Adv
1961 [e]
hā·yū
הָי֣וּ
they are
V‑Qal‑Perf‑3cp
1471 [e]
ḇag·gō·w·yim,
בַגּוֹיִ֔ם
among the Gentiles
Prep‑b, Art | N‑mp
3627 [e]
kiḵ·lî
כִּכְלִ֖י
Like a vessel
Prep‑k | N‑ms
369 [e]
’ên-
אֵֽין־
[is] no
Adv
2656 [e]
ḥê·p̄eṣ
חֵ֥פֶץ
pleasure
N‑ms
  
 
.
 
 
  
bōw.
בּֽוֹ׃
in which
Prep | 3ms
3588 [e]   9
kî-   9
כִּֽי־   9
For   9
Conj   9
1992 [e]
hêm·māh
הֵ֙מָּה֙
they
Pro‑3mp
5927 [e]
‘ā·lū
עָל֣וּ
have gone up
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 804 [e]
’aš·šūr,
אַשּׁ֔וּר
to Assyria
N‑proper‑fs
6501 [e]
pe·re
פֶּ֖רֶא
[Like] a wild donkey
N‑ms
909 [e]
bō·w·ḏêḏ
בּוֹדֵ֣ד
alone
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
 
lōw;
ל֑וֹ
by itself
Prep | 3ms
669 [e]
’ep̄·ra·yim
אֶפְרַ֖יִם
Ephraim
N‑proper‑ms
8566 [e]
hiṯ·nū
הִתְנ֥וּ
has hired
V‑Hifil‑Perf‑3cp
  
 
.
 
 
 158 [e]
’ă·hā·ḇîm.
אֲהָבִֽים‪‬‪‬
loves
N‑mp
  
 

 
 
 1571 [e]   10
gam   10
גַּ֛ם   10
Yes   10
Conj   10
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
though
Conj
8566 [e]
yiṯ·nū
יִתְנ֥וּ
they have hired
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 

 
 
 1471 [e]
ḇag·gō·w·yim
בַגּוֹיִ֖ם
among the nations
Prep‑b, Art | N‑mp
6258 [e]
‘at·tāh
עַתָּ֣ה
now
Adv
6908 [e]
’ă·qab·bə·ṣêm;
אֲקַבְּצֵ֑ם
I will gather them
V‑Piel‑Imperf‑1cs | 3mp
2490 [e]
way·yā·ḥêl·lū
וַיָּחֵ֣לּוּ
and they shall sorrow
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3mp
4592 [e]
mə·‘āṭ,
מְּעָ֔ט
a little
Adj‑ms
4853 [e]
mim·maś·śā
מִמַּשָּׂ֖א
because of the burden
Prep‑m | N‑msc
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֥לֶךְ
of the king
N‑ms
  
 
.
 
 
 8269 [e]
śā·rîm.
שָׂרִֽים׃
of princes
N‑mp
3588 [e]   11
kî-   11
כִּֽי־   11
Because   11
Conj   11
7235 [e]
hir·bāh
הִרְבָּ֥ה
has made many
V‑Hifil‑Perf‑3ms
669 [e]
’ep̄·ra·yim
אֶפְרַ֛יִם
Ephraim
N‑proper‑ms
4196 [e]
miz·bə·ḥōṯ
מִזְבְּחֹ֖ת
altars
N‑mp
  
 

 
 
 2398 [e]
la·ḥă·ṭō;
לַחֲטֹ֑א
for sin
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
1961 [e]
hā·yū-
הָיוּ־
they have become
V‑Qal‑Perf‑3cp
 
lōw
ל֥וֹ
for him
Prep | 3ms
4196 [e]
miz·bə·ḥō·wṯ
מִזְבְּח֖וֹת
altars
N‑mp
  
 
.
 
 
 2398 [e]
la·ḥă·ṭō.
לַחֲטֹֽא׃
for sinning
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
    12
’e·ḵ·ṯō·wḇ-   12
[אכתוב־]   12
 -    12
V‑Qal‑Imperf‑1cs   12
3789 [e]
’eḵ·tāḇ-
(אֶ֨כְתָּב־)
I have written
V‑Qal‑Imperf‑1cs
3789 [e]
lōw,
ל֔וֹ
for him
Prep | 3ms
 
rib·bōw
[רבו]
ten thousand
Number‑fsc
7239 [e]
rub·bê
(רֻבֵּ֖י)
the great [things] of
N‑mpc
  
 

 
 
 8451 [e]
tō·w·rā·ṯî;
תּֽוֹרָתִ֑י
My law
N‑fsc | 1cs
3644 [e]
kə·mōw-
כְּמוֹ־
as
Prep
2114 [e]
zār
זָ֖ר
a strange thing
Adj‑ms
  
 
.
 
 
 2803 [e]
neḥ·šā·ḇū.
נֶחְשָֽׁבוּ׃
[But] they were considered
V‑Nifal‑Perf‑3cp
2077 [e]   13
ziḇ·ḥê   13
זִבְחֵ֣י   13
[For] the sacrifices   13
N‑mpc   13
  
 

 
 
 1890 [e]
haḇ·hā·ḇay,
הַבְהָבַ֗י
of My offerings
N‑mpc | 1cs
2076 [e]
yiz·bə·ḥū
יִזְבְּח֤וּ
they sacrifice
V‑Qal‑Imperf‑3mp
1320 [e]
ḇā·śār
בָשָׂר֙
flesh
N‑ms
398 [e]
way·yō·ḵê·lū,
וַיֹּאכֵ֔לוּ
and eat [it]
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
3069 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
7521 [e]
rā·ṣām;
רָצָ֑ם
[But] does accept them
V‑Qal‑Perf‑3ms | 3mp
6258 [e]
‘at·tāh
עַתָּ֞ה
now
Adv
2142 [e]
yiz·kōr
יִזְכֹּ֤ר
He will remember
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 5771 [e]
‘ă·wō·nām
עֲוֺנָם֙
their iniquity
N‑csc | 3mp
6485 [e]
wə·yip̄·qōḏ
וְיִפְקֹ֣ד
and punish
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3ms
  
 

 
 
 2403 [e]
ḥaṭ·ṭō·w·ṯām,
חַטֹּאותָ֔ם
their sins
N‑fpc | 3mp
1992 [e]
hêm·māh
הֵ֖מָּה
they
Pro‑3mp
4714 [e]
miṣ·ra·yim
מִצְרַ֥יִם
to Egypt
N‑proper‑fs
  
 
.
 
 
 7725 [e]
yā·šū·ḇū.
יָשֽׁוּבוּ׃
shall return
V‑Qal‑Imperf‑3mp
7911 [e]   14
way·yiš·kaḥ   14
וַיִּשְׁכַּ֨ח   14
For has forgotten   14
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   14
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֜ל
Israel
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 6213 [e]
‘ō·śê·hū,
עֹשֵׂ֗הוּ
his Maker
V‑Qal‑Prtcpl‑msc | 3ms
1129 [e]
way·yi·ḇen
וַיִּ֙בֶן֙
and has built
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 1964 [e]
hê·ḵā·lō·wṯ,
הֵֽיכָל֔וֹת
temples
N‑mp
3063 [e]
wî·hū·ḏāh
וִֽיהוּדָ֕ה
also Judah
Conj‑w | N‑proper‑ms
7235 [e]
hir·bāh
הִרְבָּ֖ה
has multiplied
V‑Hifil‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 5892 [e]
‘ā·rîm
עָרִ֣ים
cities
N‑fp
1219 [e]
bə·ṣu·rō·wṯ;
בְּצֻר֑וֹת
fortified
Adj‑fp
7971 [e]
wə·šil·laḥ·tî-
וְשִׁלַּחְתִּי־
but I will send
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑1cs
784 [e]
’êš
אֵ֣שׁ
fire
N‑cs
  
 

 
 
 5892 [e]
bə·‘ā·rāw,
בְּעָרָ֔יו
upon his cities
Prep‑b | N‑fpc | 3ms
398 [e]
wə·’ā·ḵə·lāh
וְאָכְלָ֖ה
and it shall devour
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3fs
  
 
.
 
 
 759 [e]
’ar·mə·nō·ṯe·hā.
אַרְמְנֹתֶֽיהָ׃
his palaces
N‑mpc | 3fs
 
s
ס
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Hosea 7
Top of Page
Top of Page