Leviticus 15
Interlinear Bible
The Uncleanness of Men
1696 [e]   1
way·ḏab·bêr   1
וַיְדַבֵּ֣ר   1
And spoke   1
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   1
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֥ה
Moses
N‑proper‑ms
413 [e]
wə·’el-
וְאֶֽל־
and unto
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֖ן
Aaron
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr.
לֵאמֹֽר׃
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
1696 [e]   2
dab·bə·rū   2
דַּבְּרוּ֙   2
speak   2
V‑Piel‑Imp‑mp   2
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
N‑proper‑ms
559 [e]
wa·’ă·mar·tem
וַאֲמַרְתֶּ֖ם
and say
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2mp
413 [e]
’ă·lê·hem;
אֲלֵהֶ֑ם
to them
Prep | 3mp
376 [e]
’îš
אִ֣ישׁ
man
N‑ms
376 [e]
’îš,
אִ֗ישׁ
man
N‑ms
3588 [e]

כִּ֤י
when
Conj
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶה֙
has
V‑Qal‑Imperf‑3ms
2100 [e]
zāḇ
זָ֣ב
a discharge
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 1320 [e]
mib·bə·śā·rōw,
מִבְּשָׂר֔וֹ
from his body
Prep‑m | N‑msc | 3ms
2101 [e]
zō·w·ḇōw
זוֹב֖וֹ
his discharge
N‑msc | 3ms
2931 [e]
ṭā·mê
טָמֵ֥א
unclean
Adj‑ms
  
 
.
 
 
 1931 [e]
hū.
הֽוּא׃
[is]
Pro‑3ms
2063 [e]   3
wə·zōṯ   3
וְזֹ֛את   3
And this   3
Conj‑w | Pro‑fs   3
1961 [e]
tih·yeh
תִּהְיֶ֥ה
shall be
V‑Qal‑Imperf‑3fs
2932 [e]
ṭum·’ā·ṯōw
טֻמְאָת֖וֹ
his uncleanness
N‑fsc | 3ms
  
 

 
 
 2101 [e]
bə·zō·w·ḇōw;
בְּזוֹב֑וֹ
in regard to his discharge
Prep‑b | N‑msc | 3ms
7325 [e]
rār
רָ֣ר
runs
V‑Qal‑Perf‑3ms
1320 [e]
bə·śā·rōw
בְּשָׂר֞וֹ
whether his body
N‑msc | 3ms
854 [e]
’eṯ-
אֶת־
with
Prep
  
 

 
 
 2101 [e]
zō·w·ḇōw,
זוֹב֗וֹ
his discharge
N‑msc | 3ms
176 [e]
’ōw-
אֽוֹ־
or
Conj
2856 [e]
heḥ·tîm
הֶחְתִּ֤ים
is stopped up
V‑Hifil‑Perf‑3ms
1320 [e]
bə·śā·rōw
בְּשָׂרוֹ֙
his body
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 2101 [e]
miz·zō·w·ḇōw,
מִזּוֹב֔וֹ
by his discharge
Prep‑m | N‑msc | 3ms
2932 [e]
ṭum·’ā·ṯōw
טֻמְאָת֖וֹ
[is] his uncleanness
N‑fsc | 3ms
  
 
.
 
 
 1931 [e]

הִֽוא׃
it
Pro‑3fs
3605 [e]   4
kāl-   4
כָּל־   4
Every   4
N‑msc   4
  
 

 
 
 4904 [e]
ham·miš·kāḇ,
הַמִּשְׁכָּ֗ב
bed
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
on which
Pro‑r
7901 [e]
yiš·kaḇ
יִשְׁכַּ֥ב
he lies
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֛יו
 - 
Prep | 3ms
  
 

 
 
 2100 [e]
haz·zāḇ
הַזָּ֖ב
the who has discharge
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā;
יִטְמָ֑א
is unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָֽל־
and
Conj‑w | N‑msc
  
 

 
 
 3627 [e]
hak·kə·lî
הַכְּלִ֛י
everything
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
on which
Pro‑r
  
 

 
 
 3427 [e]
yê·šêḇ
יֵשֵׁ֥ב
he
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
sits
Prep | 3ms
  
 
.
 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā.
יִטְמָֽא׃
shall be unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
376 [e]   5
wə·’îš   5
וְאִ֕ישׁ   5
And   5
Conj‑w | N‑ms   5
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
whoever
Pro‑r
5060 [e]
yig·ga‘
יִגַּ֖ע
touches
V‑Qal‑Imperf‑3ms
4904 [e]
bə·miš·kā·ḇōw;
בְּמִשְׁכָּב֑וֹ
his bed
Prep‑b | N‑msc | 3ms
3526 [e]
yə·ḵab·bês
יְכַבֵּ֧ס
shall wash
V‑Piel‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
N‑mpc | 3ms
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Prep‑b, Art | N‑mp
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
3427 [e]   6
wə·hay·yō·šêḇ   6
וְהַיֹּשֵׁב֙   6
And He who sits   6
Conj‑w, Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms   6
5921 [e]
‘al-
עַֽל־
on
Prep
3627 [e]
hak·kə·lî,
הַכְּלִ֔י
anything
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
on which
Pro‑r
3427 [e]
yê·šêḇ
יֵשֵׁ֥ב
he sat
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
 - 
Prep | 3ms
2100 [e]
haz·zāḇ;
הַזָּ֑ב
the who has discharge
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
3526 [e]
yə·ḵab·bês
יְכַבֵּ֧ס
shall wash
V‑Piel‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
N‑mpc | 3ms
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Prep‑b, Art | N‑mp
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
5060 [e]   7
wə·han·nō·ḡê·a‘   7
וְהַנֹּגֵ֖עַ   7
And he who touches   7
Conj‑w, Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms   7
1320 [e]
biḇ·śar
בִּבְשַׂ֣ר
the body
Prep‑b | N‑msc
2100 [e]
haz·zāḇ;
הַזָּ֑ב
of the him who has discharge
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
3526 [e]
yə·ḵab·bês
יְכַבֵּ֧ס
shall wash
V‑Piel‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
N‑mpc | 3ms
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Prep‑b, Art | N‑mp
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
3588 [e]   8
wə·ḵî-   8
וְכִֽי־   8
And if   8
Conj‑w | Conj   8
7556 [e]
yā·rōq
יָרֹ֛ק
spits
V‑Qal‑Imperf‑3ms
2100 [e]
haz·zāḇ
הַזָּ֖ב
the he who has discharge
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 2889 [e]
baṭ·ṭā·hō·wr;
בַּטָּה֑וֹר
on him who is clean
Prep‑b, Art | Adj‑ms
3526 [e]
wə·ḵib·bes
וְכִבֶּ֧ס
then he shall wash
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
N‑mpc | 3ms
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Prep‑b, Art | N‑mp
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
3605 [e]   9
wə·ḵāl   9
וְכָל־   9
And Any   9
Conj‑w | N‑msc   9
4817 [e]
ham·mer·kāḇ,
הַמֶּרְכָּ֗ב
saddle
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
which
Pro‑r
7392 [e]
yir·kaḇ
יִרְכַּ֥ב
he rides
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֛יו
on
Prep | 3ms
2100 [e]
haz·zāḇ
הַזָּ֖ב
the who has discharge
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā.
יִטְמָֽא׃
shall be unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3605 [e]   10
wə·ḵāl   10
וְכָל־   10
And Whoever   10
Conj‑w | N‑msc   10
5060 [e]
han·nō·ḡê·a‘,
הַנֹּגֵ֗עַ
touches
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
3605 [e]
bə·ḵōl
בְּכֹל֙
anything
Prep‑b | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Pro‑r
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֣ה
was
V‑Qal‑Imperf‑3ms
8478 [e]
ṯaḥ·tāw,
תַחְתָּ֔יו
under him
Prep | 3ms
2930 [e]
yiṭ·mā
יִטְמָ֖א
shall be unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 

 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ;
הָעָ֑רֶב
evening
Art | N‑ms
5375 [e]
wə·han·nō·w·śê
וְהַנּוֹשֵׂ֣א
and He who carries
Conj‑w, Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
853 [e]
’ō·w·ṯām,
אוֹתָ֔ם
[any of] those things
DirObjM | 3mp
3526 [e]
yə·ḵab·bês
יְכַבֵּ֧ס
shall wash
V‑Piel‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
N‑mpc | 3ms
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Prep‑b, Art | N‑mp
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
3605 [e]   11
wə·ḵōl   11
וְכֹ֨ל   11
And   11
Conj‑w | N‑ms   11
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֤ר
whomever
Pro‑r
5060 [e]
yig·ga‘-
יִגַּע־
he touches
V‑Qal‑Imperf‑3ms
 
bōw
בּוֹ֙
in
Prep | 3ms
  
 

 
 
 2100 [e]
haz·zāḇ,
הַזָּ֔ב
the one who has the discharge
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
3027 [e]
wə·yā·ḏāw
וְיָדָ֖יו
and his hands
Conj‑w | N‑fdc | 3ms
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
7857 [e]
šā·ṭap̄
שָׁטַ֣ף
has rinsed
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·mā·yim;
בַּמָּ֑יִם
in water
Prep‑b, Art | N‑mp
3526 [e]
wə·ḵib·bes
וְכִבֶּ֧ס
and shall wash
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
N‑mpc | 3ms
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Prep‑b, Art | N‑mp
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
3627 [e]   12
ū·ḵə·lî-   12
וּכְלִי־   12
And the vessel   12
Conj‑w | N‑msc   12
2789 [e]
ḥe·reś
חֶ֛רֶשׂ
of earth
N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Pro‑r
5060 [e]
yig·ga‘-
יִגַּע־
he touches
V‑Qal‑Imperf‑3ms
 
bōw
בּ֥וֹ
in
Prep | 3ms
  
 

 
 
 2100 [e]
haz·zāḇ
הַזָּ֖ב
who has the discharge
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 7665 [e]
yiš·šā·ḇêr;
יִשָּׁבֵ֑ר
shall be broken
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and every
Conj‑w | N‑msc
3627 [e]
kə·lî-
כְּלִי־
vessel
N‑msc
6086 [e]
‘êṣ,
עֵ֔ץ
of wood
N‑ms
7857 [e]
yiš·šā·ṭêp̄
יִשָּׁטֵ֖ף
shall be rinsed
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 4325 [e]
bam·mā·yim.
בַּמָּֽיִם׃
in water
Prep‑b, Art | N‑mp
The Cleansing of Men
3588 [e]   13
wə·ḵî-   13
וְכִֽי־   13
And when   13
Conj‑w | Conj   13
2891 [e]
yiṭ·har
יִטְהַ֤ר
is cleansed
V‑Qal‑Imperf‑3ms
2100 [e]
haz·zāḇ
הַזָּב֙
he who has a discharge
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 2101 [e]
miz·zō·w·ḇōw,
מִזּוֹב֔וֹ
of his discharge
Prep‑m | N‑msc | 3ms
5608 [e]
wə·sā·p̄ar
וְסָ֨פַר
then he shall count
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
 
lōw
ל֜וֹ
for himself
Prep | 3ms
7651 [e]
šiḇ·‘aṯ
שִׁבְעַ֥ת
seven
Number‑msc
3117 [e]
yā·mîm
יָמִ֛ים
days
N‑mp
  
 

 
 
 2893 [e]
lə·ṭā·ho·rā·ṯōw
לְטָהֳרָת֖וֹ
for his cleansing
Prep‑l | N‑fsc | 3ms
3526 [e]
wə·ḵib·bes
וְכִבֶּ֣ס
and wash
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw;
בְּגָדָ֑יו
his clothes
N‑mpc | 3ms
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֧ץ
and bathe
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
1320 [e]
bə·śā·rōw
בְּשָׂר֛וֹ
his body
N‑msc | 3ms
4325 [e]
bə·ma·yim
בְּמַ֥יִם
in water
Prep‑b | N‑mp
  
 

 
 
 2416 [e]
ḥay·yîm
חַיִּ֖ים
running
Adj‑mp
  
 
.
 
 
 2891 [e]
wə·ṭā·hêr.
וְטָהֵֽר׃
then he shall be clean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
3117 [e]   14
ū·ḇay·yō·wm   14
וּבַיּ֣וֹם   14
And On the day   14
Conj‑w, Prep‑b, Art | N‑ms   14
8066 [e]
haš·šə·mî·nî,
הַשְּׁמִינִ֗י
eighth
Art | Number‑oms
3947 [e]
yiq·qaḥ-
יִֽקַּֽח־
he shall take
V‑Qal‑Imperf‑3ms
 
lōw
לוֹ֙
for himself
Prep | 3ms
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּ֣י
two
Number‑fdc
  
 

 
 
 8449 [e]
ṯō·rîm,
תֹרִ֔ים
turtledoves
N‑fp
176 [e]
’ōw
א֥וֹ
or
Conj
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֖י
two
Number‑mdc
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
young
N‑mpc
  
 

 
 
 3123 [e]
yō·w·nāh;
יוֹנָ֑ה
pigeons
N‑fs
935 [e]
ū·ḇā
וּבָ֣א ׀
and come
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֣י
before
Prep‑l | N‑cpc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
6607 [e]
pe·ṯaḥ
פֶּ֙תַח֙
the door
N‑msc
168 [e]
’ō·hel
אֹ֣הֶל
of the tabernacle
N‑ms
  
 

 
 
 4150 [e]
mō·w·‘êḏ,
מוֹעֵ֔ד
of meeting
N‑ms
5414 [e]
ū·nə·ṯā·nām
וּנְתָנָ֖ם
and give them
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms | 3mp
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 
.
 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên.
הַכֹּהֵֽן׃
the priest
Art | N‑ms
6213 [e]   15
wə·‘ā·śāh   15
וְעָשָׂ֤ה   15
And shall offer   15
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   15
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָם֙
them
DirObjM | 3mp
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên,
הַכֹּהֵ֔ן
the priest
Art | N‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֣ד
the one
Number‑ms
  
 

 
 
 2403 [e]
ḥaṭ·ṭāṯ,
חַטָּ֔את
[as] a sin offering
N‑fs
259 [e]
wə·hā·’e·ḥāḏ
וְהָאֶחָ֖ד
and the one
Conj‑w, Art | Number‑ms
  
 

 
 
 5930 [e]
‘ō·lāh;
עֹלָ֑ה
[as] a burnt offering
N‑fs
3722 [e]
wə·ḵip·per
וְכִפֶּ֨ר
so shall make atonement
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֧יו
for him
Prep | 3ms
3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵ֛ן
the priest
Art | N‑ms
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֥י
before
Prep‑l | N‑cpc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 2101 [e]
miz·zō·w·ḇōw.
מִזּוֹבֽוֹ׃
because of his discharge
Prep‑m | N‑msc | 3ms
 
s
ס
 - 
Punc
376 [e]   16
wə·’îš   16
וְאִ֕ישׁ   16
And any man   16
Conj‑w | N‑ms   16
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
if
Conj
3318 [e]
ṯê·ṣê
תֵצֵ֥א
has an emission
V‑Qal‑Imperf‑3fs
4480 [e]
mim·men·nū
מִמֶּ֖נּוּ
from
Prep | 3ms
7902 [e]
šiḵ·ḇaṯ-
שִׁכְבַת־
of copulation
N‑fsc
  
 

 
 
 2233 [e]
zā·ra‘;
זָ֑רַע
of semen
N‑ms
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
then he shall wash
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֛יִם
in water
Prep‑b, Art | N‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 1320 [e]
bə·śā·rōw
בְּשָׂר֖וֹ
his body
N‑msc | 3ms
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
3605 [e]   17
wə·ḵāl   17
וְכָל־   17
And any   17
Conj‑w | N‑msc   17
  
 

 
 
 899 [e]
be·ḡeḏ
בֶּ֣גֶד
garment
N‑ms
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and any
Conj‑w | N‑msc
  
 

 
 
 5785 [e]
‘ō·wr,
ע֔וֹר
leather
N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
on which
Pro‑r
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֥ה
there is
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
 - 
Prep | 3ms
7902 [e]
šiḵ·ḇaṯ-
שִׁכְבַת־
of copulation
N‑fsc
  
 

 
 
 2233 [e]
zā·ra‘;
זָ֑רַע
semen
N‑ms
3526 [e]
wə·ḵub·bas
וְכֻבַּ֥ס
and it shall be washed
Conj‑w | V‑Pual‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
with water
Prep‑b, Art | N‑mp
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
 

פ
 - 
Punc
802 [e]   18
wə·’iš·šāh   18
וְאִשָּׁ֕ה   18
And when a woman   18
Conj‑w | N‑fs   18
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
with
Pro‑r
7901 [e]
yiš·kaḇ
יִשְׁכַּ֥ב
lies
V‑Qal‑Imperf‑3ms
376 [e]
’îš
אִ֛ישׁ
a man
N‑ms
854 [e]
’ō·ṯāh
אֹתָ֖הּ
 - 
Prep | 3fs
7902 [e]
šiḵ·ḇaṯ-
שִׁכְבַת־
and [there is] an emission
N‑fsc
  
 

 
 
 2233 [e]
zā·ra‘;
זָ֑רַע
of semen
N‑ms
7364 [e]
wə·rā·ḥă·ṣū
וְרָחֲצ֣וּ
and they shall bathe
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp
  
 

 
 
 4325 [e]
ḇam·ma·yim,
בַמַּ֔יִם
in water
Prep‑b, Art | N‑mp
2930 [e]
wə·ṭā·mə·’ū
וְטָמְא֖וּ
and be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
The Uncleanness of Women
802 [e]   19
wə·’iš·šāh   19
וְאִשָּׁה֙   19
And a woman   19
Conj‑w | N‑fs   19
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
if
Conj
1961 [e]
ṯih·yeh
תִהְיֶ֣ה
has
V‑Qal‑Imperf‑3fs
  
 

 
 
 2101 [e]
zā·ḇāh,
זָבָ֔ה
a discharge
V‑Qal‑Prtcpl‑fs
1818 [e]
dām
דָּ֛ם
of blood
N‑ms
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֥ה
consisting
V‑Qal‑Imperf‑3ms
2100 [e]
zō·ḇāh
זֹבָ֖הּ
the discharge
N‑msc | 3fs
  
 

 
 
 1320 [e]
biḇ·śā·rāh;
בִּבְשָׂרָ֑הּ
from her body
Prep‑b | N‑msc | 3fs
7651 [e]
šiḇ·‘aṯ
שִׁבְעַ֤ת
seven
Number‑msc
3117 [e]
yā·mîm
יָמִים֙
days
N‑mp
1961 [e]
tih·yeh
תִּהְיֶ֣ה
she shall be
V‑Qal‑Imperf‑3fs
  
 

 
 
 5079 [e]
ḇə·nid·dā·ṯāh,
בְנִדָּתָ֔הּ
set apart
Prep‑b | N‑fsc | 3fs
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and whoever
Conj‑w | N‑msc
5060 [e]
han·nō·ḡê·a‘
הַנֹּגֵ֥עַ
touches
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
 
bāh
בָּ֖הּ
her
Prep | 3fs
2930 [e]
yiṭ·mā
יִטְמָ֥א
shall be unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
3605 [e]   20
wə·ḵōl   20
וְכֹל֩   20
And Everything   20
Conj‑w | N‑ms   20
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
that
Pro‑r
7901 [e]
tiš·kaḇ
תִּשְׁכַּ֥ב
she lies
V‑Qal‑Imperf‑3fs
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֛יו
on
Prep | 3ms
5079 [e]
bə·nid·dā·ṯāh
בְּנִדָּתָ֖הּ
during her impurity
Prep‑b | N‑fsc | 3fs
  
 

 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā;
יִטְמָ֑א
shall be unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3605 [e]
wə·ḵōl
וְכֹ֛ל
and everything
Conj‑w | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Pro‑r
3427 [e]
tê·šêḇ
תֵּשֵׁ֥ב
she sits
V‑Qal‑Imperf‑3fs
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
on
Prep | 3ms
  
 
.
 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā.
יִטְמָֽא׃
shall be unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3605 [e]   21
wə·ḵāl   21
וְכָל־   21
And Whoever   21
Conj‑w | N‑msc   21
5060 [e]
han·nō·ḡê·a‘
הַנֹּגֵ֖עַ
touches
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
4904 [e]
bə·miš·kā·ḇāh;
בְּמִשְׁכָּבָ֑הּ
her bed
Prep‑b | N‑msc | 3fs
3526 [e]
yə·ḵab·bês
יְכַבֵּ֧ס
shall wash
V‑Piel‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
N‑mpc | 3ms
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Prep‑b, Art | N‑mp
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
3605 [e]   22
wə·ḵāl   22
וְכָל־   22
And whoever   22
Conj‑w | N‑msc   22
5060 [e]
han·nō·ḡê·a‘,
הַנֹּגֵ֔עַ
touches
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
any
Prep‑b | N‑msc
3627 [e]
kə·lî
כְּלִ֖י
thing
N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Pro‑r
3427 [e]
tê·šêḇ
תֵּשֵׁ֣ב
she sat
V‑Qal‑Imperf‑3fs
5921 [e]
‘ā·lāw;
עָלָ֑יו
on
Prep | 3ms
3526 [e]
yə·ḵab·bês
יְכַבֵּ֧ס
shall wash
V‑Piel‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
N‑mpc | 3ms
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Prep‑b, Art | N‑mp
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
518 [e]   23
wə·’im   23
וְאִ֨ם   23
And if [anything]   23
Conj‑w | Conj   23
5921 [e]
‘al-
עַֽל־
on
Prep
  
 

 
 
 4904 [e]
ham·miš·kāḇ
הַמִּשְׁכָּ֜ב
[her] bed
Art | N‑ms
1931 [e]
hū,
ה֗וּא
is
Pro‑3ms
176 [e]
’ōw
א֧וֹ
or
Conj
5921 [e]
‘al-
עַֽל־
on
Prep
3627 [e]
hak·kə·lî
הַכְּלִ֛י
anything
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
on which
Pro‑r
1931 [e]

הִ֥וא
she
Pro‑3fs
3427 [e]
yō·še·ḇeṯ-
יֹשֶֽׁבֶת־
sits
V‑Qal‑Prtcpl‑fs
  
 

 
 
 5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
 - 
Prep | 3ms
5060 [e]
bə·nā·ḡə·‘ōw-
בְּנָגְעוֹ־
when he touches it
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 3ms
  
 

 
 
  
ḇōw;
ב֑וֹ
 - 
Prep | 3ms
2930 [e]
yiṭ·mā
יִטְמָ֖א
he shall be unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
518 [e]   24
wə·’im   24
וְאִ֡ם   24
And if   24
Conj‑w | Conj   24
  
 

 
 
 7901 [e]
šā·ḵōḇ
שָׁכֹב֩
at all
V‑Qal‑InfAbs
7901 [e]
yiš·kaḇ
יִשְׁכַּ֨ב
lies
V‑Qal‑Imperf‑3ms
376 [e]
’îš
אִ֜ישׁ
any man
N‑ms
  
 

 
 
 854 [e]
’ō·ṯāh,
אֹתָ֗הּ
with her
Prep | 3fs
1961 [e]
ū·ṯə·hî
וּתְהִ֤י
so that is
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Jus‑3fs
5079 [e]
nid·dā·ṯāh
נִדָּתָהּ֙
her impurity
N‑fsc | 3fs
  
 

 
 
 5921 [e]
‘ā·lāw,
עָלָ֔יו
on him
Prep | 3ms
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֖א
and he shall be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
7651 [e]
šiḇ·‘aṯ
שִׁבְעַ֣ת
seven
Number‑msc
  
 

 
 
 3117 [e]
yā·mîm;
יָמִ֑ים
days
N‑mp
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and every
Conj‑w | N‑msc
4904 [e]
ham·miš·kāḇ
הַמִּשְׁכָּ֛ב
bed
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
on which
Pro‑r
7901 [e]
yiš·kaḇ
יִשְׁכַּ֥ב
he lies
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
 - 
Prep | 3ms
  
 
.
 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā.
יִטְמָֽא׃
shall be unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
 

פ
 - 
Punc
802 [e]   25
wə·’iš·šāh   25
וְאִשָּׁ֡ה   25
And a woman   25
Conj‑w | N‑fs   25
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
if
Conj
2100 [e]
yā·zūḇ
יָזוּב֩
has
V‑Qal‑Imperf‑3ms
2101 [e]
zō·wḇ
ז֨וֹב
a discharge
N‑msc
1818 [e]
dā·māh
דָּמָ֜הּ
of blood
N‑msc | 3fs
3117 [e]
yā·mîm
יָמִ֣ים
days
N‑mp
7227 [e]
rab·bîm,
רַבִּ֗ים
for many
Adj‑mp
3808 [e]
bə·lō
בְּלֹא֙
other than
Prep‑b | Adv‑NegPrt
6256 [e]
‘eṯ-
עֶת־
the time of at
N‑csc
  
 

 
 
 5079 [e]
nid·dā·ṯāh,
נִדָּתָ֔הּ
her [customary] impurity
N‑fsc | 3fs
176 [e]
’ōw
א֥וֹ
or
Conj
3588 [e]
ḵî-
כִֽי־
if
Conj
2100 [e]
ṯā·zūḇ
תָז֖וּב
it runs
V‑Qal‑Imperf‑3fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
beyond
Prep
  
 

 
 
 5079 [e]
nid·dā·ṯāh;
נִדָּתָ֑הּ
her [usual time of] impurity
N‑fsc | 3fs
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3117 [e]
yə·mê
יְמֵ֞י
the days
N‑mpc
2101 [e]
zō·wḇ
ז֣וֹב
of
N‑msc
2932 [e]
ṭum·’ā·ṯāh,
טֻמְאָתָ֗הּ
her unclean discharge
N‑fsc | 3fs
3117 [e]
kî·mê
כִּימֵ֧י
as the days
Prep‑k | N‑mpc
  
 

 
 
 5079 [e]
nid·dā·ṯāh
נִדָּתָ֛הּ
of her [customary] impurity
N‑fsc | 3fs
1961 [e]
tih·yeh
תִּהְיֶ֖ה
shall be
V‑Qal‑Imperf‑3fs
2931 [e]
ṭə·mê·’āh
טְמֵאָ֥ה
[shall be] unclean
Adj‑fs
  
 
.
 
 
 1931 [e]

הִֽוא׃
she
Pro‑3fs
3605 [e]   26
kāl-   26
כָּל־   26
Every   26
N‑msc   26
4904 [e]
ham·miš·kāḇ
הַמִּשְׁכָּ֞ב
bed
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
on which
Pro‑r
7901 [e]
tiš·kaḇ
תִּשְׁכַּ֤ב
she lies
V‑Qal‑Imperf‑3fs
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָיו֙
 - 
Prep | 3ms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3117 [e]
yə·mê
יְמֵ֣י
the days
N‑mpc
  
 

 
 
 2101 [e]
zō·w·ḇāh,
זוֹבָ֔הּ
of her discharge
N‑msc | 3fs
4904 [e]
kə·miš·kaḇ
כְּמִשְׁכַּ֥ב
as the bed
Prep‑k | N‑msc
5079 [e]
nid·dā·ṯāh
נִדָּתָ֖הּ
of her impurity
N‑fsc | 3fs
1961 [e]
yih·yeh-
יִֽהְיֶה־
shall be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
  
lāh;
לָּ֑הּ
to her
Prep | 3fs
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָֽל־
and every
Conj‑w | N‑msc
3627 [e]
hak·kə·lî
הַכְּלִי֙
thing
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Pro‑r
3427 [e]
tê·šêḇ
תֵּשֵׁ֣ב
she sits
V‑Qal‑Imperf‑3fs
  
 

 
 
 5921 [e]
‘ā·lāw,
עָלָ֔יו
on
Prep | 3ms
2931 [e]
ṭā·mê
טָמֵ֣א
unclean
Adj‑ms
1961 [e]
yih·yeh,
יִהְיֶ֔ה
shall be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
2932 [e]
kə·ṭum·’aṯ
כְּטֻמְאַ֖ת
as the uncleanness
Prep‑k | N‑fsc
  
 
.
 
 
 5079 [e]
nid·dā·ṯāh.
נִדָּתָֽהּ׃
of her impurity
N‑fsc | 3fs
3605 [e]   27
wə·ḵāl   27
וְכָל־   27
And Whoever   27
Conj‑w | N‑msc   27
5060 [e]
han·nō·w·ḡê·a‘
הַנּוֹגֵ֥עַ
touches
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
 
bām
בָּ֖ם
those things
Prep | 3mp
  
 

 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā;
יִטְמָ֑א
shall be unclean
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3526 [e]
wə·ḵib·bes
וְכִבֶּ֧ס
and he shall wash
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
N‑mpc | 3ms
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Prep‑b, Art | N‑mp
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
evening
Art | N‑ms
The Cleansing of Women
518 [e]   28
wə·’im-   28
וְאִֽם־   28
But if   28
Conj‑w | Conj   28
2891 [e]
ṭā·hă·rāh
טָהֲרָ֖ה
she is cleansed
V‑Qal‑Perf‑3fs
  
 

 
 
 2101 [e]
miz·zō·w·ḇāh;
מִזּוֹבָ֑הּ
of her discharge
Prep‑m | N‑msc | 3fs
5608 [e]
wə·sā·p̄ə·rāh
וְסָ֥פְרָה
then she shall count
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3fs
 
lāh
לָּ֛הּ
for herself
Prep | 3fs
7651 [e]
šiḇ·‘aṯ
שִׁבְעַ֥ת
seven
Number‑msc
  
 

 
 
 3117 [e]
yā·mîm
יָמִ֖ים
days
N‑mp
310 [e]
wə·’a·ḥar
וְאַחַ֥ר
and after [that]
Conj‑w | Adv
  
 
.
 
 
 2891 [e]
tiṭ·hār.
תִּטְהָֽר׃
she shall be clean
V‑Qal‑Imperf‑3fs
3117 [e]   29
ū·ḇay·yō·wm   29
וּבַיּ֣וֹם   29
And on the day   29
Conj‑w, Prep‑b, Art | N‑ms   29
8066 [e]
haš·šə·mî·nî,
הַשְּׁמִינִ֗י
eighth
Art | Number‑oms
3947 [e]
tiq·qaḥ-
תִּֽקַּֽח־
she shall take
V‑Qal‑Imperf‑3fs
 
lāh
לָהּ֙
for herself
Prep | 3fs
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּ֣י
two
Number‑fdc
  
 

 
 
 8449 [e]
ṯō·rîm,
תֹרִ֔ים
turtledoves
N‑fp
176 [e]
’ōw
א֥וֹ
or
Conj
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֖י
two
Number‑mdc
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
young
N‑mpc
  
 

 
 
 3123 [e]
yō·w·nāh;
יוֹנָ֑ה
pigeons
N‑fs
935 [e]
wə·hê·ḇî·’āh
וְהֵבִיאָ֤ה
and bring
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3fs
853 [e]
’ō·w·ṯām
אוֹתָם֙
them
DirObjM | 3mp
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên,
הַכֹּהֵ֔ן
the priest
Art | N‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
6607 [e]
pe·ṯaḥ
פֶּ֖תַח
the door
N‑msc
168 [e]
’ō·hel
אֹ֥הֶל
of the tabernacle
N‑ms
  
 
.
 
 
 4150 [e]
mō·w·‘êḏ.
מוֹעֵֽד׃
of meeting
N‑ms
6213 [e]   30
wə·‘ā·śāh   30
וְעָשָׂ֤ה   30
And shall offer   30
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   30
3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵן֙
the priest
Art | N‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
259 [e]
hā·’e·ḥāḏ
הָאֶחָ֣ד
the one
Art | Number‑ms
  
 

 
 
 2403 [e]
ḥaṭ·ṭāṯ,
חַטָּ֔את
[as] a sin offering
N‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
259 [e]
hā·’e·ḥāḏ
הָאֶחָ֖ד
the one
Art | Number‑ms
  
 

 
 
 5930 [e]
‘ō·lāh;
עֹלָ֑ה
[as] a burnt offering
N‑fs
3722 [e]
wə·ḵip·per
וְכִפֶּ֨ר
and shall make atonement
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms
5921 [e]
‘ā·le·hā
עָלֶ֤יהָ
for her
Prep | 3fs
3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵן֙
the priest
Art | N‑ms
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֣י
before
Prep‑l | N‑cpc
3069 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
Yahweh
N‑proper‑ms
2101 [e]
miz·zō·wḇ
מִזּ֖וֹב
for the discharge
Prep‑m | N‑msc
  
 
.
 
 
 2932 [e]
ṭum·’ā·ṯāh.
טֻמְאָתָֽהּ׃
of her uncleanness
N‑fsc | 3fs
5144 [e]   31
wə·hiz·zar·tem   31
וְהִזַּרְתֶּ֥ם   31
Thus you shall separate   31
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑2mp   31
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1121 [e]
bə·nê-
בְּנֵי־
the sons
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
of Israel
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2932 [e]
miṭ·ṭum·’ā·ṯām;
מִטֻּמְאָתָ֑ם
from their uncleanness
Prep‑m | N‑fsc | 3mp
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֤א
and lest
Conj‑w | Adv‑NegPrt
4191 [e]
yā·mu·ṯū
יָמֻ֙תוּ֙
they die
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 

 
 
 2932 [e]
bə·ṭum·’ā·ṯām,
בְּטֻמְאָתָ֔ם
in their uncleanness
Prep‑b | N‑fsc | 3mp
2930 [e]
bə·ṭam·mə·’ām
בְּטַמְּאָ֥ם
when they defile
Prep‑b | V‑Piel‑Inf | 3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4908 [e]
miš·kā·nî
מִשְׁכָּנִ֖י
My tabernacle
N‑msc | 1cs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that [is]
Pro‑r
  
 
.
 
 
 8432 [e]
bə·ṯō·w·ḵām.
בְּתוֹכָֽם׃
among them
Prep‑b | N‑msc | 3mp
2063 [e]   32
zōṯ   32
זֹ֥את   32
This   32
Pro‑fs   32
8451 [e]
tō·w·raṯ
תּוֹרַ֖ת
[is] the law for
N‑fsc
  
 

 
 
 2100 [e]
haz·zāḇ;
הַזָּ֑ב
one who has a discharge
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
834 [e]
wa·’ă·šer
וַאֲשֶׁ֨ר
and [for him] who
Conj‑w | Pro‑r
3318 [e]
tê·ṣê
תֵּצֵ֥א
goes
V‑Qal‑Imperf‑3fs
4480 [e]
mim·men·nū
מִמֶּ֛נּוּ
from
Prep | 3ms
7902 [e]
šiḵ·ḇaṯ-
שִׁכְבַת־
lying
N‑fsc
2233 [e]
ze·ra‘
זֶ֖רַע
semen
N‑ms
2930 [e]
lə·ṭā·mə·’āh-
לְטָמְאָה־
and is unclean
Prep‑l | V‑Qal‑Inf | 3fs
  
 
.
 
 
  
ḇāh.
בָֽהּ׃
thereby
Prep | 3fs
1739 [e]   33
wə·had·dā·wāh   33
וְהַדָּוָה֙   33
For her who is menstruating   33
Conj‑w, Art | Adj‑fs   33
  
 

 
 
 5079 [e]
bə·nid·dā·ṯāh,
בְּנִדָּתָ֔הּ
because of her [customary] impurity
Prep‑b | N‑fsc | 3fs
2100 [e]
wə·haz·zāḇ
וְהַזָּב֙
and
Conj‑w, Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
2101 [e]
zō·w·ḇōw,
זוֹב֔וֹ
for one who has a discharge
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 2145 [e]
laz·zā·ḵār
לַזָּכָ֖ר
either man
Prep‑l, Art | N‑ms
5347 [e]
wə·lan·nə·qê·ḇāh;
וְלַנְּקֵבָ֑ה
or woman
Conj‑w, Prep‑l, Art | N‑fs
376 [e]
ū·lə·’îš
וּלְאִ֕ישׁ
for him
Conj‑w, Prep‑l | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
who
Pro‑r
7901 [e]
yiš·kaḇ
יִשְׁכַּ֖ב
lies
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5973 [e]
‘im-
עִם־
with
Prep
  
 
.
 
 
 2931 [e]
ṭə·mê·’āh.
טְמֵאָֽה׃
her who is unclean
Adj‑fs
 

פ
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Leviticus 14
Top of Page
Top of Page