1 Corinthians 14:18
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2168 [e]Εὐχαριστῶ
eucharistō
I thankV-PIA-1S
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
2316 [e]Θεῷ,
Theō
GodN-DMS
3956 [e]πάντων
pantōn
than allAdj-GMP
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
3123 [e]μᾶλλον
mallon
more,Adv
1100 [e]γλώσσαις
glōssais
in tonguesN-DFP
2980 [e]λαλῶ·
lalō
speaking;V-PIA-1SGreek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:18 Greek NT: Nestle 1904
εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:18 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εὐχαριστῶ τῷ θεῷ, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:18 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εὐχαριστῶ τῷ θεῷ, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:18 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:18 Greek NT: Greek Orthodox Church
εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:18 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εὐχαριστῶ τῷ θεῷ, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσῃ λαλῶ·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:18 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶν·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:18 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶν·

1 Corinthians 14:18 Hebrew Bible
אודה לאלהי כי יותר מכלכם אני מדבר בלשנות׃

1 Corinthians 14:18 Aramaic NT: Peshitta
ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܐܠܗܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܟܘܢ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܒܠܫܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
I thank God, I speak in tongues more than you all;

King James Bible
I thank my God, I speak with tongues more than ye all:

Holman Christian Standard Bible
I thank God that I speak in other languages more than all of you;
Treasury of Scripture Knowledge

1 Corinthians 1:4-6 I thank my God always on your behalf, for the grace of God which …

1 Corinthians 4:7 For who makes you to differ from another? and what have you that …

Links
1 Corinthians 14:181 Corinthians 14:18 NIV1 Corinthians 14:18 NLT1 Corinthians 14:18 ESV1 Corinthians 14:18 NASB1 Corinthians 14:18 KJV1 Corinthians 14:18 Bible Apps1 Corinthians 14:18 Biblia Paralela1 Corinthians 14:18 Chinese Bible1 Corinthians 14:18 French Bible1 Corinthians 14:18 German BibleBible Hub
1 Corinthians 14:17
Top of Page
Top of Page