Acts 20:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2516 [e]καθεζόμενος
kathezomenos
Was sittingV-PPM/P-NMS
1161 [e]δέ
de
thenConj
5100 [e]τις
tis
a certainIPro-NMS
3494 [e]νεανίας
neanias
young manN-NMS
3686 [e]ὀνόματι
onomati
namedN-DNS
2161 [e]Εὔτυχος
Eutychos
EutychusN-NMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
byPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
2376 [e]θυρίδος,
thyridos
window,N-GFS
2702 [e]καταφερόμενος
katapheromenos
overpoweredV-PPM/P-NMS
5258 [e]ὕπνῳ
hypnō
by sleepN-DMS
901 [e]βαθεῖ,
bathei
deepAdj-DMS
1256 [e]διαλεγομένου
dialegomenou
as talkedV-PPM/P-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
3972 [e]Παύλου
Paulou
PaulN-GMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
onPrep
4119 [e]πλεῖον,
pleion
longer;Adj-ANS-C
2702 [e]κατενεχθεὶς
katenechtheis
having been overpoweredV-APP-NMS
575 [e]ἀπὸ
apo
byPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
5258 [e]ὕπνου
hypnou
sleep,N-GMS
4098 [e]ἔπεσεν
epesen
he fellV-AIA-3S
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
5152 [e]τριστέγου
tristegou
third storyN-GNS
2736 [e]κάτω
katō
down,Adv
2532 [e]καὶ
kai
andConj
142 [e]ἤρθη
ērthē
was picked upV-AIP-3S
3498 [e]νεκρός.
nekros
dead.Adj-NMS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 20:9 Greek NT: Nestle 1904
καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ, διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καθήμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ, διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω, καὶ ἤρθη νεκρός.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
καθήμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καθήμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ, διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω, καὶ ἤρθη νεκρός.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καθήμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός

Acts 20:9 Hebrew Bible
ובחור אחד שמו אבטוכוס ישב בחלון וירדם בהאריך פולוס את אמרתו ותגבר עליו שנתו ויפל מהמדור השלישי למטה וישאהו מת׃

Acts 20:9 Aramaic NT: Peshitta
ܘܝܬܒ ܗܘܐ ܥܠܝܡܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܘܛܟܘܤ ܒܟܘܬܐ ܘܫܡܥ ܘܛܒܥ ܒܫܢܬܐ ܝܩܝܪܬܐ ܟܕ ܐܓܪ ܗܘܐ ܒܡܠܬܐ ܦܘܠܘܤ ܘܒܫܢܬܗ ܢܦܠ ܗܘܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܡܕܝܪܝܢ ܘܐܫܬܩܠ ܟܕ ܡܝܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And there was a young man named Eutychus sitting on the window sill, sinking into a deep sleep; and as Paul kept on talking, he was overcome by sleep and fell down from the third floor and was picked up dead.

King James Bible
And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead.

Holman Christian Standard Bible
and a young man named Eutychus was sitting on a window sill and sank into a deep sleep as Paul kept on speaking. When he was overcome by sleep, he fell down from the third story and was picked up dead.
Treasury of Scripture Knowledge

being.

Jonah 1:5,6 Then the mariners were afraid, and cried every man to his god, and …

Matthew 26:40,41 And he comes to the disciples, and finds them asleep, and said to …

Mark 13:36 Lest coming suddenly he find you sleeping.

the third.

1 Kings 17:19 And he said to her, Give me your son. And he took him out of her …

and was.

Acts 14:19 And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who …

Mark 9:26 And the spirit cried, and rent him sore, and came out of him: and …

Links
Acts 20:9Acts 20:9 NIVActs 20:9 NLTActs 20:9 ESVActs 20:9 NASBActs 20:9 KJVActs 20:9 Bible AppsActs 20:9 Biblia ParalelaActs 20:9 Chinese BibleActs 20:9 French BibleActs 20:9 German BibleBible Hub
Acts 20:8
Top of Page
Top of Page