Hebrews 8:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3748 [e]οἵτινες
hoitines
whoRelPro-NMP
5262 [e]ὑποδείγματι
hypodeigmati
a copyN-DNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4639 [e]σκιᾷ
skia
shadowN-DFS
3000 [e]λατρεύουσιν
latreuousin
serveV-PIA-3P
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GNP
2032 [e]ἐπουρανίων,
epouraniōn
heavenly,Adj-GNP
2531 [e]καθὼς
kathōs
asAdv
5537 [e]κεχρημάτισται
kechrēmatistai
was divinely instructedV-RIM/P-3S
3475 [e]Μωϋσῆς
Mōusēs
Moses,N-NMS
3195 [e]μέλλων
mellōn
being aboutV-PPA-NMS
2005 [e]ἐπιτελεῖν
epitelein
to completeV-PNA
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4633 [e]σκηνήν.
skēnēn
tabernacle.N-AFS
3708 [e]Ὅρα
Hora
See that,”V-PMA-2S
1063 [e]γάρ
gar
forConj
5346 [e]φησίν,
phēsin
He says,V-PIA-3S
4160 [e]Ποιήσεις
poiēseis
you shall makeV-FIA-2S
3956 [e]πάντα
panta
all thingsAdj-ANP
2596 [e]κατὰ
kata
according toPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
5179 [e]τύπον
typon
patternN-AMS
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
1166 [e]δειχθέντα
deichthenta
having been shownV-APP-AMS
4771 [e]σοι
soi
youPPro-D2S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
3735 [e]ὄρει·
orei
mountain.”N-DNS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:5 Greek NT: Nestle 1904
οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωϋσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν. Ὅρα γάρ φησίν, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωυσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν, Ὅρα γάρ, φησίν, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωυσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν, Ὅρα γάρ, φησίν, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωϋσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν, Ὅρα, γάρ φησιν, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσι τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωϋσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν· ὅρα, γάρ φησι, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὅστις ὑπόδειγμα καί σκιά λατρεύω ὁ ἐπουράνιος καθώς χρηματίζω Μωσεύς μέλλω ἐπιτελέω ὁ σκηνή ὁράω γάρ φημί ποιέω πᾶς κατά ὁ τύπος ὁ δεικνύω σύ ἐν ὁ ὄρος

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσι τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν, Ὅρα, γάρ φησί, ποιήσῃς πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων καθὼς κεχρημάτισται Μωσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν Ὅρα γάρ φησίν ποιήσῃς πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει·

Hebrews 8:5 Hebrew Bible
ומכהנים לדמות וצל הדברים שבשמים כדבר יהוה אל משה בבאו לכלות את המשכן כי אמר אליו ראה ועשה הכל בתבניתו אשר אתה מראה בהר׃

Hebrews 8:5 Aramaic NT: Peshitta
ܗܢܘܢ ܕܡܫܡܫܝܢ ܠܕܡܘܬܐ ܘܠܛܠܢܝܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪ ܠܡܘܫܐ ܟܕ ܥܒܕ ܗܘܐ ܡܫܟܢܐ ܕܚܙܝ ܘܥܒܕ ܟܠܡܕV ܒܕܡܘܬܐ ܗܝ ܕܐܬܚܙܝܬ ܠܟ ܒܛܘܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
who serve a copy and shadow of the heavenly things, just as Moses was warned by God when he was about to erect the tabernacle; for, "SEE," He says, "THAT YOU MAKE all things ACCORDING TO THE PATTERN WHICH WAS SHOWN YOU ON THE MOUNTAIN."

King James Bible
Who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle: for, See, saith he, that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount.

Holman Christian Standard Bible
These serve as a copy and shadow of the heavenly things, as Moses was warned when he was about to complete the tabernacle. For God said, Be careful that you make everything according to the pattern that was shown to you on the mountain.
Treasury of Scripture Knowledge

unto. [Hupodeigmati kai skia,] or, 'with the representation and shadow,' as Dr. Macknight renders.

the example.

Hebrews 9:9,23,24 Which was a figure for the time then present, in which were offered …

Hebrews 10:1 For the law having a shadow of good things to come, and not the very …

Colossians 2:17 Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ.

See.

Exodus 25:40 And look that you make them after their pattern, which was showed …

Exodus 26:30 And you shall raise up the tabernacle according to the fashion thereof …

Exodus 27:8 Hollow with boards shall you make it: as it was showed you in the …

Numbers 8:4 And this work of the candlestick was of beaten gold, to the shaft …

1 Chronicles 28:12,19 And the pattern of all that he had by the spirit, of the courts of …

Acts 7:44 Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he …

pattern. [Tupos,] type, plan, or form.

Links
Hebrews 8:5Hebrews 8:5 NIVHebrews 8:5 NLTHebrews 8:5 ESVHebrews 8:5 NASBHebrews 8:5 KJVHebrews 8:5 Bible AppsHebrews 8:5 Biblia ParalelaHebrews 8:5 Chinese BibleHebrews 8:5 French BibleHebrews 8:5 German BibleBible Hub
Hebrews 8:4
Top of Page
Top of Page