John 10:41
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
4183 [e]πολλοὶ
polloi
manyAdj-NMP
2064 [e]ἦλθον
ēlthon
cameV-AIA-3P
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]ἔλεγον
elegon
were sayingV-IIA-3P
3754 [e]ὅτι
hoti
- ,Conj
2491 [e]Ἰωάννης
Iōannēs
JohnN-NMS
3303 [e]μὲν
men
indeedConj
4592 [e]σημεῖον
sēmeion
signN-ANS
4160 [e]ἐποίησεν
epoiēsen
didV-AIA-3S
3762 [e]οὐδέν,
ouden
no;Adj-ANS
3956 [e]πάντα
panta
everythingAdj-NNP
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
3745 [e]ὅσα
hosa
thatRelPro-ANP
3004 [e]εἶπεν
eipen
saidV-AIA-3S
2491 [e]Ἰωάννης
Iōannēs
JohnN-NMS
4012 [e]περὶ
peri
aboutPrep
3778 [e]τούτου
toutou
this [man],DPro-GMS
227 [e]ἀληθῆ
alēthē
TRUEAdj-NNP
1510 [e]ἦν.
ēn
was.V-IIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:41 Greek NT: Nestle 1904
καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάνης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάνης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:41 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάνης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάνης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:41 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάνης / Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάνης / Ἰωάννης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:41 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτόν, καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν· πάντα δὲ ὅσα εἴπεν Ἰωάννης περὶ τούτου, ἀληθῆ ἦν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:41 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου, ἀληθῆ ἦν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:41 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:41 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτόν, καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν· πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου, ἀληθῆ ἦν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:41 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν

John 10:41 Hebrew Bible
ויבאו אליו רבים ויאמרו הנה יוחנן לא עשה אות אבל כל אשר דבר יוחנן על האיש הזה אמת היה׃

John 10:41 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܬܘ ܐܢܫܐ ܤܓܝܐܐ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܝܘܚܢܢ ܐܦ ܠܐ ܚܕܐ ܐܬܐ ܥܒܕ ܟܠܡܕܡ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܫܪܝܪ ܗܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Many came to Him and were saying, "While John performed no sign, yet everything John said about this man was true."

King James Bible
And many resorted unto him, and said, John did no miracle: but all things that John spake of this man were true.

Holman Christian Standard Bible
Many came to Him and said, "John never did a sign, but everything John said about this man was true."
Treasury of Scripture Knowledge

many.

John 3:26 And they came to John, and said to him, Rabbi, he that was with you …

Matthew 4:23-25 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and …

Mark 1:37 And when they had found him, they said to him, All men seek for you.

Luke 5:1 And it came to pass, that, as the people pressed on him to hear the …

Luke 12:1 In the mean time, when there were gathered together an innumerable …

John did.

Matthew 14:2 And said to his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead…

Luke 7:26-28 But what went you out for to see? A prophet? Yes, I say to you, and …

but.

John 1:29,33,34 The next day John sees Jesus coming to him, and said, Behold the …

John 3:29-36 He that has the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, …

Matthew 3:11,12 I indeed baptize you with water to repentance. but he that comes …

Luke 7:29,30 And all the people that heard him, and the publicans, justified God, …

Links
John 10:41John 10:41 NIVJohn 10:41 NLTJohn 10:41 ESVJohn 10:41 NASBJohn 10:41 KJVJohn 10:41 Bible AppsJohn 10:41 Biblia ParalelaJohn 10:41 Chinese BibleJohn 10:41 French BibleJohn 10:41 German BibleBible Hub
John 10:40
Top of Page
Top of Page