John 12:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1097 [e]Ἔγνω
Egnō
KnewV-AIA-3S
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3588 [e]
ho
- Art-NMS
3793 [e]ὄχλος
ochlos
a crowdN-NMS
4183 [e]πολὺς
polys
greatAdj-NMS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
2453 [e]Ἰουδαίων
Ioudaiōn
JewsAdj-GMP
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1563 [e]ἐκεῖ
ekei
thereAdv
1510 [e]ἐστιν,
estin
He is;V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2064 [e]ἦλθον
ēlthon
they came,V-AIA-3P
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
1223 [e]διὰ
dia
because ofPrep
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
2424 [e]Ἰησοῦν
Iēsoun
JesusN-AMS
3440 [e]μόνον,
monon
only,Adv
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
2976 [e]Λάζαρον
Lazaron
LazarusN-AMS
3708 [e]ἴδωσιν
idōsin
they might see,V-ASA-3P
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
1453 [e]ἤγειρεν
ēgeiren
He had raisedV-AIA-3S
1537 [e]ἐκ
ek
out fromPrep
3498 [e]νεκρῶν.
nekrōn
[the] dead.Adj-GMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:9 Greek NT: Nestle 1904
Ἔγνω οὖν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἔγνω οὖν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστίν, καὶ ἦλθαν οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ' ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἔγνω οὖν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστίν, καὶ ἦλθαν / ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ' ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν· καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἔγνω οὖν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι· καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ' ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν

John 12:9 Hebrew Bible
וישמעו עם רב ביהודה כי שם הוא ויבאו לא בעבור ישוע לבדו כי אם לראות גם את לעזר אשר העירו מעם המתים׃

John 12:9 Aramaic NT: Peshitta
ܘܫܡܥܘ ܟܢܫܐ ܤܓܝܐܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ ܕܬܡܢ ܗܘ ܝܫܘܥ ܘܐܬܘ ܠܐ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܐܦ ܕܢܚܙܘܢ ܠܠܥܙܪ ܗܘ ܕܐܩܝܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The large crowd of the Jews then learned that He was there; and they came, not for Jesus' sake only, but that they might also see Lazarus, whom He raised from the dead.

King James Bible
Much people of the Jews therefore knew that he was there: and they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.

Holman Christian Standard Bible
Then a large crowd of the Jews learned He was there. They came not only because of Jesus, but also to see Lazarus the one He had raised from the dead.
Treasury of Scripture Knowledge

John 11:43-45 And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth…

Acts 3:10,11 And they knew that it was he which sat for alms at the Beautiful …

Acts 4:14 And beholding the man which was healed standing with them, they could …

Links
John 12:9John 12:9 NIVJohn 12:9 NLTJohn 12:9 ESVJohn 12:9 NASBJohn 12:9 KJVJohn 12:9 Bible AppsJohn 12:9 Biblia ParalelaJohn 12:9 Chinese BibleJohn 12:9 French BibleJohn 12:9 German BibleBible Hub
John 12:8
Top of Page
Top of Page