John 5:36
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
2192 [e]ἔχω
echō
haveV-PIA-1S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3141 [e]μαρτυρίαν
martyrian
testimonyN-AFS
3173 [e]μείζω
meizō
greater thanAdj-ANP-C
3588 [e]τοῦ
tou
thatArt-GMS
2491 [e]Ἰωάννου·
Iōannou
of John.N-GMS
3588 [e]τὰ
ta
- Art-NNP
1063 [e]γὰρ
gar
ForConj
2041 [e]ἔργα
erga
the worksN-NNP
3739 [e]
ha
thatRelPro-ANP
1325 [e]δέδωκέν
dedōken
has givenV-RIA-3S
1473 [e]μοι
moi
MePPro-D1S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3962 [e]Πατὴρ
Patēr
FatherN-NMS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
5048 [e]τελειώσω
teleiōsō
I should completeV-ASA-1S
846 [e]αὐτά,
auta
them,PPro-AN3P
846 [e]αὐτὰ
auta
samePPro-NN3P
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
2041 [e]ἔργα
erga
worksN-NNP
3739 [e]
ha
whichRelPro-ANP
4160 [e]ποιῶ,
poiō
I do,V-PIA-1S
3140 [e]μαρτυρεῖ
martyrei
bear witnessV-PIA-3S
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
1473 [e]ἐμοῦ
emou
MePPro-G1S
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3962 [e]Πατήρ
Patēr
FatherN-NMS
1473 [e]με
me
MePPro-A1S
649 [e]ἀπέσταλκεν.
apestalken
has sent.V-RIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:36 Greek NT: Nestle 1904
ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάνου· τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ Πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ Πατήρ με ἀπέσταλκεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:36 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάνου, τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:36 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάνου / Ἰωάννου, τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:36 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάννου· τὰ γὰρ ἔργα ἃ ἔδωκέν μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:36 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάννου· τὰ γὰρ ἔργα ἃ ἔδωκέ μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:36 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάννου· τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:36 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάννου· τὰ γὰρ ἔργα ἃ ἔδωκέ μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:36 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάννου· τὰ γὰρ ἔργα ἃ ἔδωκεν μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν·

John 5:36 Hebrew Bible
ואני יש לי עדות גדולה מעדות יוחנן כי המעשים אשר נתן לי אבי להשלימם המעשים האלה אשר אני עשה מעידים עלי כי האב שלחני׃

John 5:36 Aramaic NT: Peshitta
ܠܝ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܝ ܤܗܕܘܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ ܕܝܘܚܢܢ ܥܒܕܐ ܓܝܪ ܕܝܗܒ ܠܝ ܐܒܝ ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܗܢܘܢ ܥܒܕܐ ܕܥܒܕ ܐܢܐ ܤܗܕܝܢ ܥܠܝ ܕܐܒܐ ܫܠܚܢܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But the testimony which I have is greater than the testimony of John; for the works which the Father has given Me to accomplish-- the very works that I do-- testify about Me, that the Father has sent Me.

King James Bible
But I have greater witness than that of John: for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me.

Holman Christian Standard Bible
"But I have a greater testimony than John's because of the works that the Father has given Me to accomplish. These very works I am doing testify about Me that the Father has sent Me.
Treasury of Scripture Knowledge

I have.

John 5:32 There is another that bears witness of me; and I know that the witness …

1 John 5:9,11,12 If we receive the witness of men, the witness of God is greater: …

the works.

John 3:2 The same came to Jesus by night, and said to him, Rabbi, we know …

John 9:30-33 The man answered and said to them, Why herein is a marvelous thing, …

John 10:25,37,38 Jesus answered them, I told you, and you believed not: the works …

John 11:37 And some of them said, Could not this man, which opened the eyes …

John 14:10,11 Believe you not that I am in the Father, and the Father in me? the …

John 15:24 If I had not done among them the works which none other man did, …

John 17:4 I have glorified you on the earth: I have finished the work which …

Acts 2:22 You men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved …

Matthew 11:4 Jesus answered and said to them, Go and show John again those things …

Links
John 5:36John 5:36 NIVJohn 5:36 NLTJohn 5:36 ESVJohn 5:36 NASBJohn 5:36 KJVJohn 5:36 Bible AppsJohn 5:36 Biblia ParalelaJohn 5:36 Chinese BibleJohn 5:36 French BibleJohn 5:36 German BibleBible Hub
John 5:35
Top of Page
Top of Page