Luke 3:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
AndConj
2264 [e]Ἡρῴδης
Hērōdēs
HerodN-NMS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5076 [e]τετραάρχης,
tetraarchēs
tetrarch,N-NMS
1651 [e]ἐλεγχόμενος
elenchomenos
being reprovedV-PPM/P-NMS
5259 [e]ὑπ’
hyp’
byPrep
846 [e]αὐτοῦ
autou
himPPro-GM3S
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
2266 [e]Ἡρῳδιάδος
Hērōdiados
Herodias,N-GFS
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1135 [e]γυναικὸς
gynaikos
wifeN-GFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
80 [e]ἀδελφοῦ
adelphou
brotherN-GMS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of him,PPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
3956 [e]πάντων
pantōn
allAdj-GNP
3739 [e]ὧν
hōn
thatRelPro-GNP
4160 [e]ἐποίησεν
epoiēsen
had doneV-AIA-3S
4190 [e]πονηρῶν
ponērōn
[the] evilsAdj-GNP
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2264 [e]Ἡρῴδης,
Hērōdēs
Herod,N-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:19 Greek NT: Nestle 1904
ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ’ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ' αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ' αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ’ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ’ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησε πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ Ἡρώδης ὁ τετραάρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ’ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρώδης,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ Ἡρώδης ὁ τετράρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ’ αὐτοῦ περὶ Ἡρωδιάδος τῆς γυναικὸς φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησε πονηρῶν ὁ Ἡρώδης,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ' αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης

Luke 3:19 Hebrew Bible
והורדוס שר רבע המדינה אשר הוכח על ידו על אדות הורודיה אשת אחיו פילפוס ועל אדות כל הרע אשר עשה הורדוס׃

Luke 3:19 Aramaic NT: Peshitta
ܗܪܘܕܤ ܕܝܢ ܛܛܪܪܟܐ ܡܛܠ ܕܡܬܟܤܤ ܗܘܐ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܗܪܘܕܝܐ ܐܢܬܬ ܦܝܠܝܦܘܤ ܐܚܘܗܝ ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ ܕܥܒܕ ܗܘܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But when Herod the tetrarch was reprimanded by him because of Herodias, his brother's wife, and because of all the wicked things which Herod had done,

King James Bible
But Herod the tetrarch, being reproved by him for Herodias his brother Philip's wife, and for all the evils which Herod had done,

Holman Christian Standard Bible
But Herod the tetrarch, being rebuked by him about Herodias, his brother's wife, and about all the evil things Herod had done,
Treasury of Scripture Knowledge

Proverbs 9:7,8 He that reproves a scorner gets to himself shame: and he that rebukes …

Proverbs 15:12 A scorner loves not one that reproves him: neither will he go to the wise.

Matthew 11:2 Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent …

Matthew 14:3,4 For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison …

Mark 6:17,18 For Herod himself had sent forth and laid hold on John, and bound …

Links
Luke 3:19Luke 3:19 NIVLuke 3:19 NLTLuke 3:19 ESVLuke 3:19 NASBLuke 3:19 KJVLuke 3:19 Bible AppsLuke 3:19 Biblia ParalelaLuke 3:19 Chinese BibleLuke 3:19 French BibleLuke 3:19 German BibleBible Hub
Luke 3:18
Top of Page
Top of Page