Matthew 21:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1437 [e]ἐὰν
ean
IfConj
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
3004 [e]εἴπωμεν
eipōmen
we should say,V-ASA-1P
1537 [e]Ἐξ
Ex
FromPrep
444 [e]ἀνθρώπων,
anthrōpōn
men,N-GMP
5399 [e]φοβούμεθα
phoboumetha
we fearV-PIM/P-1P
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3793 [e]ὄχλον·
ochlon
multitude;N-AMS
3956 [e]πάντες
pantes
allAdj-NMP
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
4396 [e]προφήτην
prophētēn
a prophetN-AMS
2192 [e]ἔχουσιν
echousin
holdV-PIA-3P
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
2491 [e]Ἰωάννην.
Iōannēn
John.N-AMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:26 Greek NT: Nestle 1904
ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον· πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάνην.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάνην·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάνην / Ἰωάννην·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον· πάντες γὰρ ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ἔχουσι τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐὰν εἴπωμεν· ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν· διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; ἐὰν δὲ εἴπωμεν· ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον· πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον· πάντες γὰρ ἔχουσι τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων φοβούμεθα τὸν ὄχλον πάντες γὰρ ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην

Matthew 21:26 Hebrew Bible
אם נאמר מן השמים יאמר אלינו מדוע אפוא לא האמונתם לו ואם נאמר מבני אדם יראים אנחנו את המון העם כי כלם חשבים את יוחנן לנביא׃

Matthew 21:26 Aramaic NT: Peshitta
ܘܕܢܐܡܪ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ ܕܚܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܡܢ ܟܢܫܐ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܢܒܝܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܝܘܚܢܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But if we say, 'From men,' we fear the people; for they all regard John as a prophet."

King James Bible
But if we shall say, Of men; we fear the people; for all hold John as a prophet.

Holman Christian Standard Bible
But if we say, 'From men,' we're afraid of the crowd, because everyone thought John was a prophet."
Treasury of Scripture Knowledge

we fear.

Matthew 21:46 But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, …

Matthew 14:5 And when he would have put him to death, he feared the multitude, …

Isaiah 57:11 And of whom have you been afraid or feared, that you have lied, and …

Mark 11:32 But if we shall say, Of men; they feared the people: for all men …

Mark 12:12 And they sought to lay hold on him, but feared the people: for they …

Luke 20:6,19 But and if we say, Of men; all the people will stone us: for they …

Luke 22:2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; …

John 9:22 These words spoke his parents, because they feared the Jews: for …

Acts 5:26 Then went the captain with the officers, and brought them without …

for.

Mark 6:20 For Herod feared John, knowing that he was a just man and an holy, …

John 5:35 He was a burning and a shining light: and you were willing for a …

John 10:41,42 And many resorted to him, and said, John did no miracle: but all …

Links
Matthew 21:26Matthew 21:26 NIVMatthew 21:26 NLTMatthew 21:26 ESVMatthew 21:26 NASBMatthew 21:26 KJVMatthew 21:26 Bible AppsMatthew 21:26 Biblia ParalelaMatthew 21:26 Chinese BibleMatthew 21:26 French BibleMatthew 21:26 German BibleBible Hub
Matthew 21:25
Top of Page
Top of Page