Matthew 23:29
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3759 [e]Οὐαὶ
Ouai
WoeI
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
1122 [e]γραμματεῖς
grammateis
scribesN-VMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5330 [e]Φαρισαῖοι
Pharisaioi
Pharisees,N-VMP
5273 [e]ὑποκριταί,
hypokritai
hypocrites!N-VMP
3754 [e]ὅτι
hoti
ForConj
3618 [e]οἰκοδομεῖτε
oikodomeite
you buildV-PIA-2P
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
5028 [e]τάφους
taphous
tombsN-AMP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
4396 [e]προφητῶν
prophētōn
prophetsN-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2885 [e]κοσμεῖτε
kosmeite
adornV-PIA-2P
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
3419 [e]μνημεῖα
mnēmeia
monumentsN-ANP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
1342 [e]δικαίων,
dikaiōn
righteous;Adj-GMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:29 Greek NT: Nestle 1904
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:29 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:29 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:29 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν, καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:29 Greek NT: Greek Orthodox Church
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:29 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:29 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν, καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:29 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων

Matthew 23:29 Hebrew Bible
אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי בונים אתם את קברי הנביאים ותיפו את מצבות קברות הצדיקים׃

Matthew 23:29 Aramaic NT: Peshitta
ܘܝ ܠܟܘܢ ܤܦܪܐ ܘܦܪܝܫܐ ܢܤܒܝ ܒܐܦܐ ܕܒܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܩܒܪܐ ܕܢܒܝܐ ܘܡܨܒܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܕܙܕܝܩܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you build the tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous,

King James Bible
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous,

Holman Christian Standard Bible
"Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You build the tombs of the prophets and decorate the monuments of the righteous,
Treasury of Scripture Knowledge

ye build.

Luke 11:47,48 Woe to you! for you build the sepulchers of the prophets, and your …

Acts 2:29 Men and brothers, let me freely speak to you of the patriarch David, …

Links
Matthew 23:29Matthew 23:29 NIVMatthew 23:29 NLTMatthew 23:29 ESVMatthew 23:29 NASBMatthew 23:29 KJVMatthew 23:29 Bible AppsMatthew 23:29 Biblia ParalelaMatthew 23:29 Chinese BibleMatthew 23:29 French BibleMatthew 23:29 German BibleBible Hub
Matthew 23:28
Top of Page
Top of Page