Romans 14:14
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1492 [e]Οἶδα
oida
I knowV-RIA-1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3982 [e]πέπεισμαι
pepeismai
I am persuadedV-RIM/P-1S
1722 [e]ἐν
en
in [the]Prep
2962 [e]Κυρίῳ
Kyriō
LordN-DMS
2424 [e]Ἰησοῦ
Iēsou
JesusN-DMS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3762 [e]οὐδὲν
ouden
nothing [is]Adj-NNS
2839 [e]κοινὸν
koinon
uncleanAdj-NNS
1223 [e]δι’
di’
ofPrep
1438 [e]ἑαυτοῦ·
heautou
itself;RefPro-GN3S
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
3588 [e]τῷ
to himArt-DMS
3049 [e]λογιζομένῳ
logizomenō
reckoningV-PPM/P-DMS
5100 [e]τι
ti
anythingIPro-ANS
2839 [e]κοινὸν
koinon
uncleanAdj-NNS
1510 [e]εἶναι,
einai
to be,V-PNA
1565 [e]ἐκείνῳ
ekeinō
to that oneDPro-DMS
2839 [e]κοινόν.
koinon
unclean [it is].Adj-NNS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:14 Greek NT: Nestle 1904
οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι’ ἑαυτοῦ· εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:14 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι' ἑαυτοῦ· εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:14 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι' ἑαυτοῦ· εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:14 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οἴδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ, ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι’ αὐτοῦ· εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἴναι, ἐκείνῳ κοινόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:14 Greek NT: Greek Orthodox Church
οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι’ αὐτοῦ· εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:14 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι’ ἑαυτοῦ· εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:14 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ, ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι’ ἑαυτοῦ· εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:14 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι' ἑαυτοῦ εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι ἐκείνῳ κοινόν

Romans 14:14 Hebrew Bible
ידעתי ומבטח אני באדון ישוע כי אין דבר טמא בפני עצמו ורק טמא הוא למי שיחשבנו לו לטמא׃

Romans 14:14 Aramaic NT: Peshitta
ܝܕܥ ܐܢܐ ܓܝܪ ܘܡܦܤ ܐܢܐ ܒܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܕܡܕܡ ܕܡܤܝܒ ܡܢ ܠܘܬܗ ܠܝܬ ܐܠܐ ܠܐܝܢܐ ܕܪܢܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܛܡܐ ܠܗܘ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܛܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
I know and am convinced in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself; but to him who thinks anything to be unclean, to him it is unclean.

King James Bible
I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean.

Holman Christian Standard Bible
(I know and am persuaded by the Lord Jesus that nothing is unclean in itself. Still, to someone who considers a thing to be unclean, to that one it is unclean.)
Treasury of Scripture Knowledge

and am.

Acts 10:28 And he said to them, You know how that it is an unlawful thing for …

that there. See on ver.

Romans 14:2,20 For one believes that he may eat all things: another, who is weak, eats herbs…

1 Corinthians 10:25 Whatever is sold in the shambles, that eat, asking no question for …

1 Timothy 4:4 For every creature of God is good, and nothing to be refused, if …

Titus 1:15 To the pure all things are pure: but to them that are defiled and …

unclean. Gr. common.

Acts 10:14,15 But Peter said, Not so, Lord; for I have never eaten any thing that …

Acts 11:8,9 But I said, Not so, Lord: for nothing common or unclean has at any …

to him it.

Romans 14:23 And he that doubts is damned if he eat, because he eats not of faith: …

1 Corinthians 8:7,10 However, there is not in every man that knowledge…

Links
Romans 14:14Romans 14:14 NIVRomans 14:14 NLTRomans 14:14 ESVRomans 14:14 NASBRomans 14:14 KJVRomans 14:14 Bible AppsRomans 14:14 Biblia ParalelaRomans 14:14 Chinese BibleRomans 14:14 French BibleRomans 14:14 German BibleBible Hub
Romans 14:13
Top of Page
Top of Page