ἐκείνῳ
Englishman's Concordance
ἐκείνῳ (ekeinō) — 9 Occurrences

Matthew 11:25 DPro-DMS
GRK: Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ
KJV: At that time Jesus
INT: At that time

Matthew 12:1 DPro-DMS
GRK: Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ
KJV: At that time Jesus
INT: At that time

Matthew 14:1 DPro-DMS
GRK: Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ
KJV: At that time Herod
INT: At that the time

Matthew 26:24 DPro-DMS
GRK: τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι' οὗ
KJV: but woe unto that man by
INT: the man to that by whom

Matthew 27:19 DPro-DMS
GRK: τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ πολλὰ γὰρ
KJV: nothing to do with that just man:
INT: the righteous that [man] many things indeed

Mark 14:21 DPro-DMS
GRK: τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι' οὗ
KJV: but woe to that man by
INT: to the man that by whom

Luke 22:22 DPro-DMS
GRK: τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι' οὗ
KJV: but woe unto that man by
INT: the man to that by whom

Romans 14:14 DPro-DMS
GRK: κοινὸν εἶναι ἐκείνῳ κοινόν
KJV: to be unclean, to him [it is] unclean.
INT: unclean to be to that one unclean [it is]

Ephesians 2:12 DPro-DMS
GRK: τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ
KJV: That at that time ye were
INT: the time that apart from Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page