διακονῇ
Englishman's Concordance
διακονῇ (diakonē) — 3 Occurrences

John 12:26 V-PSA-3S
GRK: ἐμοί τις διακονῇ ἐμοὶ ἀκολουθείτω
NAS: anyone serves Me, he must follow
KJV: If any man serve me, let him follow
INT: me anyone serves me let him follow

John 12:26 V-PSA-3S
GRK: τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν
NAS: anyone serves Me, the Father
KJV: if any man serve me, him
INT: anyone me serves will honor him

Philemon 1:13 V-PSA-3S
GRK: σοῦ μοι διακονῇ ἐν τοῖς
NAS: that on your behalf he might minister to me in my imprisonment
KJV: stead he might have ministered unto me
INT: you me he might serve in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page