διακοσίων
Englishman's Concordance
διακοσίων (diakosiōn) — 3 Occurrences

Mark 6:37 Adj-GNP
GRK: ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους καὶ
NAS: and spend two hundred denarii
KJV: and buy two hundred pennyworth
INT: shall we buy denarii two hundred of bread and

John 6:7 Adj-GNP
GRK: ὁ Φίλιππος Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι
NAS: answered Him, Two hundred denarii
KJV: him, Two hundred pennyworth
INT: Philip For two hundred denari loaves

John 21:8 Adj-GMP
GRK: ἀπὸ πηχῶν διακοσίων σύροντες τὸ
NAS: but about one hundred yards
KJV: as it were two hundred cubits,)
INT: from cubits two hundred dragging the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page