ἠγάπησας
Englishman's Concordance
ἠγάπησας (ēgapēsas) — 5 Occurrences

John 17:23 V-AIA-2S
GRK: ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς
NAS: that You sent Me, and loved them, even
KJV: me, and hast loved them, as
INT: did send and loved them as

John 17:23 V-AIA-2S
GRK: καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας
NAS: them, even as You have loved Me.
KJV: them, as thou hast loved me.
INT: as me you loved

John 17:24 V-AIA-2S
GRK: μοι ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ
NAS: You have given Me, for You loved Me before
KJV: me: for thou lovedst me before
INT: me for you loved me before

John 17:26 V-AIA-2S
GRK: ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν
NAS: with which You loved Me may be in them, and I in them.
KJV: wherewith thou hast loved me
INT: love with which you loved me in

Hebrews 1:9 V-AIA-2S
GRK: ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ
NAS: YOU HAVE LOVED RIGHTEOUSNESS
KJV: Thou hast loved righteousness, and
INT: You did love righteousness and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 25
143 Occurrences


ἀγαπᾷ — 12 Occ.
ἀγαπᾷν — 8 Occ.
ἀγαπᾷς — 2 Occ.
ἀγαπᾶτε — 15 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶμεν — 10 Occ.
ἀγαπῶν — 14 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἀγαπῶσιν — 5 Occ.
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.
ἠγαπημένῳ — 1 Occ.
ἠγαπημένοι — 3 Occ.
ἠγαπημένοις — 1 Occ.
ἠγάπησα — 5 Occ.
ἠγάπησαν — 3 Occ.
ἠγάπησας — 5 Occ.
ἠγάπησεν — 12 Occ.
Additional Entries
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.
ἠγαπημένῳ — 1 Occ.
ἠγαπημένοι — 3 Occ.
ἠγαπημένοις — 1 Occ.
ἠγάπησα — 5 Occ.
ἠγάπησαν — 3 Occ.
ἠγάπησεν — 12 Occ.
ἀγάπαις — 1 Occ.
ἀγάπη — 64 Occ.
ἀγάπην — 33 Occ.
ἀγάπης — 18 Occ.
ἀγαπητὰ — 2 Occ.
Ἀγαπητέ — 3 Occ.
ἀγαπητήν — 1 Occ.
ἀγαπητῷ — 4 Occ.
ἀγαπητοὶ — 30 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page