εἰσέλθῃ
Englishman's Concordance
εἰσέλθῃ (eiselthē) — 9 Occurrences

Mark 10:15 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν
NAS: a child will not enter it [at] [all].
KJV: he shall not enter therein.
INT: no not shall enter into it

Mark 14:14 V-ASA-3S
GRK: ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ
NAS: and wherever he enters, say
KJV: wheresoever he shall go in, say ye
INT: wherever if he might enter say to the

Luke 18:17 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν
NAS: a child will not enter it [at all].
KJV: shall in no wise enter therein.
INT: no not shall enter into it

John 10:9 V-ASA-3S
GRK: ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ
NAS: anyone enters through
KJV: any man enter in, he shall be saved,
INT: if anyone enter in he will be saved and

Romans 11:25 V-ASA-3S
GRK: τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ
NAS: of the Gentiles has come in;
KJV: of the Gentiles be come in.
INT: of the Gentiles be come in

1 Corinthians 14:24 V-ASA-3S
GRK: πάντες προφητεύωσιν εἰσέλθῃ δέ τις
NAS: an ungifted man enters, he is convicted
KJV: and there come in one
INT: all prophesy should come in moreover some

James 2:2 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν
NAS: a man comes into your assembly
KJV: For if there come unto your
INT: if indeed might have come into assembly

James 2:2 V-ASA-3S
GRK: ἐσθῆτι λαμπρᾷ εἰσέλθῃ δὲ καὶ
NAS: and there also comes in a poor man
KJV: and there come in also
INT: apparel splendid might have come in moreover also

Revelation 21:27 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν
NAS: shall ever come into it, but only
KJV: there shall in no wise enter into it
INT: no not might enter into it

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1525
194 Occurrences


εἰσήλθατε — 1 Occ.
εἰσῆλθεν — 43 Occ.
εἰσῆλθες — 2 Occ.
εἰσήλθομεν — 2 Occ.
εἰσῆλθον — 12 Occ.
εἰσεληλύθασιν — 1 Occ.
εἰσεληλύθατε — 1 Occ.
εἰσελεύσεσθαι — 1 Occ.
εἰσελεύσεται — 3 Occ.
εἰσελεύσομαι — 1 Occ.
εἰσελεύσονται — 5 Occ.
Εἰσέλθατε — 1 Occ.
εἰσελθάτω — 1 Occ.
εἴσελθε — 4 Occ.
εἰσέλθῃ — 9 Occ.
εἰσέλθῃς — 4 Occ.
εἰσέλθητε — 10 Occ.
εἰσελθεῖν — 36 Occ.
εἰσέλθωμεν — 1 Occ.
εἰσελθὼν — 20 Occ.
εἰσέλθωσιν — 2 Occ.
εἰσελθόντα — 4 Occ.
εἰσελθόντες — 5 Occ.
εἰσελθόντι — 1 Occ.
εἰσελθόντων — 2 Occ.
Εἰσελθόντος — 3 Occ.
εἰσελθοῦσα — 1 Occ.
εἰσελθοῦσαι — 2 Occ.
εἰσελθούσης — 1 Occ.
εἰσέρχησθε — 1 Occ.
εἰσέρχεσθε — 1 Occ.
εἰσερχέσθωσαν — 1 Occ.
εἰσέρχεται — 1 Occ.
εἰσερχομένην — 1 Occ.
εἰσερχόμενοι — 2 Occ.
εἰσερχόμενον — 1 Occ.
εἰσερχόμενος — 3 Occ.
εἰσερχομένου — 1 Occ.
εἰσερχομένους — 2 Occ.
Εἰσερχόμεθα — 1 Occ.
Additional Entries
εἰσῆλθον — 12 Occ.
εἰσεληλύθασιν — 1 Occ.
εἰσεληλύθατε — 1 Occ.
εἰσελεύσεσθαι — 1 Occ.
εἰσελεύσεται — 3 Occ.
εἰσελεύσομαι — 1 Occ.
εἰσελεύσονται — 5 Occ.
Εἰσέλθατε — 1 Occ.
εἰσελθάτω — 1 Occ.
εἴσελθε — 4 Occ.
εἰσέλθῃς — 4 Occ.
εἰσέλθητε — 10 Occ.
εἰσελθεῖν — 36 Occ.
εἰσέλθωμεν — 1 Occ.
εἰσελθὼν — 20 Occ.
εἰσέλθωσιν — 2 Occ.
εἰσελθόντα — 4 Occ.
εἰσελθόντες — 5 Occ.
εἰσελθόντι — 1 Occ.
εἰσελθόντων — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page