εἰσεπορεύετο
Englishman's Concordance
εἰσεπορεύετο (eiseporeueto) — 1 Occurrence

Mark 6:56 V-IIM/P-3S
GRK: ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας
NAS: Wherever He entered villages, or
KJV: whithersoever he entered, into
INT: wherever anyhow he entered into villages

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page