2 Corinthians 1:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3756 [e]οὐ
ou
NoAdv
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
243 [e]ἄλλα
alla
other thingsAdj-ANP
1125 [e]γράφομεν
graphomen
we writeV-PIA-1P
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to you,PPro-D2P
235 [e]ἀλλ’
all’
otherConj
2228 [e]
ē
thanConj
3739 [e]
ha
whatRelPro-ANP
314 [e]ἀναγινώσκετε
anaginōskete
you readV-PIA-2P
2228 [e]
ē
orConj
2532 [e]καὶ
kai
evenConj
1921 [e]ἐπιγινώσκετε,
epiginōskete
understand;V-PIA-2P
1679 [e]ἐλπίζω
elpizō
I hopeV-PIA-1S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
2193 [e]ἕως
heōs
to [the]Prep
5056 [e]τέλους
telous
endN-GNS
1921 [e]ἐπιγνώσεσθε,
epignōsesthe
you will understand,V-FIM-2P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:13 Greek NT: Nestle 1904
οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ’ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ' ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ' ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν, ἀλλ’ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν, ἀλλ’ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ’ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν, ἀλλ’ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ' ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε· ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε

2 Corinthians 1:13 Hebrew Bible
כי לא נכתב לכם כי אם מה שאתם קראים או גם ידעים׃

2 Corinthians 1:13 Aramaic NT: Peshitta
ܠܐ ܗܘܐ ܐܚܪܢܝܢ ܟܬܒܝܢܢ ܠܟܘܢ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܦ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܬܟܝܠ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܐܚܪܝܬܐ ܬܫܬܘܕܥܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For we write nothing else to you than what you read and understand, and I hope you will understand until the end;

King James Bible
For we write none other things unto you, than what ye read or acknowledge; and I trust ye shall acknowledge even to the end;

Holman Christian Standard Bible
Now we are writing nothing to you other than what you can read and also understand. I hope you will understand completely--
Treasury of Scripture Knowledge

than.

2 Corinthians 4:2 But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in …

2 Corinthians 5:11 Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men; but we …

2 Corinthians 13:6 But I trust that you shall know that we are not reprobates.

Philemon 1:6 That the communication of your faith may become effectual by the …

Links
2 Corinthians 1:132 Corinthians 1:13 NIV2 Corinthians 1:13 NLT2 Corinthians 1:13 ESV2 Corinthians 1:13 NASB2 Corinthians 1:13 KJV2 Corinthians 1:13 Bible Apps2 Corinthians 1:13 Biblia Paralela2 Corinthians 1:13 Chinese Bible2 Corinthians 1:13 French Bible2 Corinthians 1:13 German BibleBible Hub
2 Corinthians 1:12
Top of Page
Top of Page