Deuteronomy 1:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6437 [e]פְּנ֣וּ ׀
pə-nū
TurnV-Qal-Imp-mp
5265 [e]וּסְע֣וּ
ū-sə-‘ū
and take your journeyConj-w | V-Qal-Imp-mp
  לָכֶ֗ם
lā-ḵem,
to youPrep | 2mp
935 [e]וּבֹ֨אוּ
ū-ḇō-’ū
and goConj-w | V-Qal-Imp-mp
2022 [e]הַ֥ר
har
to the mountainsN-msc
567 [e]הָֽאֱמֹרִי֮
hā-’ĕ-mō-rî
of the AmoritesArt | N-proper-ms
413 [e]וְאֶל־
wə-’el-
and toConj-w | Prep
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
7934 [e]שְׁכֵנָיו֒
šə-ḵê-nāw
the neighboring [places]N-mpc | 3ms
6160 [e]בָּעֲרָבָ֥ה
bā-‘ă-rā-ḇāh
in the plainPrep-b, Art | N-fs
2022 [e]בָהָ֛ר
ḇā-hār
in the mountainsPrep-b, Art | N-ms
8219 [e]וּבַשְּׁפֵלָ֥ה
ū-ḇaš-šə-p̄ê-lāh
and in the lowlandConj-w, Prep-b, Art | N-fs
5045 [e]וּבַנֶּ֖גֶב
ū-ḇan-ne-ḡeḇ
and in the NegevConj-w, Prep-b, Art | N-proper-fs
2348 [e]וּבְח֣וֹף
ū-ḇə-ḥō-wp̄
and onConj-w, Prep-b | N-msc
3220 [e]הַיָּ֑ם
hay-yām;
the seacoast toArt | N-ms
776 [e]אֶ֤רֶץ
’e-reṣ
the landN-fsc
3669 [e]הַֽכְּנַעֲנִי֙
hak-kə-na-‘ă-nî
of the CanaaniteArt | N-proper-ms
3844 [e]וְהַלְּבָנ֔וֹן
wə-hal-lə-ḇā-nō-wn,
and to LebanonConj-w, Art | N-proper-fs
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
as far asPrep
5104 [e]הַנָּהָ֥ר
han-nā-hār
the riverArt | N-ms
1419 [e]הַגָּדֹ֖ל
hag-gā-ḏōl
greatArt | Adj-ms
5104 [e]נְהַר־
nə-har-
the RiverN-msc
6578 [e]פְּרָֽת׃
pə-rāṯ.
EuphratesN-proper-fs

Hebrew Texts
דברים 1:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
פְּנ֣וּ ׀ וּסְע֣וּ לָכֶ֗ם וּבֹ֨אוּ הַ֥ר הָֽאֱמֹרִי֮ וְאֶל־כָּל־שְׁכֵנָיו֒ בָּעֲרָבָ֥ה בָהָ֛ר וּבַשְּׁפֵלָ֥ה וּבַנֶּ֖גֶב וּבְחֹ֣וף הַיָּ֑ם אֶ֤רֶץ הַֽכְּנַעֲנִי֙ וְהַלְּבָנֹ֔ון עַד־הַנָּהָ֥ר הַגָּדֹ֖ל נְהַר־פְּרָֽת׃

דברים 1:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
פנו ׀ וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל־כל־שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד־הנהר הגדל נהר־פרת׃

דברים 1:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
פנו ׀ וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל־כל־שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד־הנהר הגדל נהר־פרת׃

דברים 1:7 Hebrew Bible
פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדל נהר פרת׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'Turn and set your journey, and go to the hill country of the Amorites, and to all their neighbors in the Arabah, in the hill country and in the lowland and in the Negev and by the seacoast, the land of the Canaanites, and Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates.

King James Bible
Turn you, and take your journey, and go to the mount of the Amorites, and unto all the places nigh thereunto, in the plain, in the hills, and in the vale, and in the south, and by the sea side, to the land of the Canaanites, and unto Lebanon, unto the great river, the river Euphrates.

Holman Christian Standard Bible
Resume your journey and go to the hill country of the Amorites and their neighbors in the Arabah, the hill country, the Judean foothills, the Negev and the sea coast--to the land of the Canaanites and to Lebanon as far as the Euphrates River.
Treasury of Scripture Knowledge

the mount

Genesis 15:16-21 But in the fourth generation they shall come here again: for the …

Exodus 23:31 And I will set your bounds from the Red sea even to the sea of the …

Numbers 34:3-12 Then your south quarter shall be from the wilderness of Zin along …

Joshua 24:15 And if it seem evil to you to serve the LORD, choose you this day …

Amos 2:9 Yet destroyed I the Amorite before them, whose height was like the …

all the places [heb] all his neighbours
in the plain

Deuteronomy 11:11 But the land, where you go to possess it, is a land of hills and …

Joshua 10:40 So Joshua smote all the country of the hills, and of the south, and …

Joshua 11:16,17 So Joshua took all that land, the hills, and all the south country, …

the great

Deuteronomy 11:24 Every place where on the soles of your feet shall tread shall be …

Joshua 1:4 From the wilderness and this Lebanon even to the great river, the …

2 Samuel 8:3 David smote also Hadadezer, the son of Rehob, king of Zobah, as he …

1 Chronicles 5:9 And eastward he inhabited to the entering in of the wilderness from …

1 Chronicles 18:3 And David smote Hadarezer king of Zobah to Hamath, as he went to …

Links
Deuteronomy 1:7Deuteronomy 1:7 NIVDeuteronomy 1:7 NLTDeuteronomy 1:7 ESVDeuteronomy 1:7 NASBDeuteronomy 1:7 KJVDeuteronomy 1:7 Bible AppsDeuteronomy 1:7 Biblia ParalelaDeuteronomy 1:7 Chinese BibleDeuteronomy 1:7 French BibleDeuteronomy 1:7 German BibleBible Hub
Deuteronomy 1:6
Top of Page
Top of Page