John 12:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
281 [e]ἀμὴν
amēn
Truly,Heb
281 [e]ἀμὴν
amēn
truly,Heb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2848 [e]κόκκος
kokkos
grainN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
4621 [e]σίτου
sitou
of wheat,N-GMS
4098 [e]πεσὼν
pesōn
having fallenV-APA-NMS
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1093 [e]γῆν
gēn
ground,N-AFS
599 [e]ἀποθάνῃ,
apothanē
should die,V-ASA-3S
846 [e]αὐτὸς
autos
itPPro-NM3S
3441 [e]μόνος
monos
aloneAdj-NMS
3306 [e]μένει·
menei
abides;V-PIA-3S
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
599 [e]ἀποθάνῃ,
apothanē
it should die,V-ASA-3S
4183 [e]πολὺν
polyn
muchAdj-AMS
2590 [e]καρπὸν
karpon
fruitN-AMS
5342 [e]φέρει.
pherei
it bears.V-PIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:24 Greek NT: Nestle 1904
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 12:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ πολὺν καρπὸν φέρει

John 12:24 Hebrew Bible
אמן אמן אני אמר לכם אם לא יפל גרגר החטא אל תוך האדמה ומת ישאר לבדו וכאשר מת יעשה פרי הרבה׃

John 12:24 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܦܪܕܬܐ ܕܚܛܬܐ ܐܠܐ ܢܦܠܐ ܘܡܝܬܐ ܒܐܪܥܐ ܒܠܚܘܕܝܗ ܦܝܫܐ ܐܢ ܕܝܢ ܡܝܬܐ ܦܐܪܐ ܤܓܝܐܐ ܡܝܬܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone; but if it dies, it bears much fruit.

King James Bible
Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit.

Holman Christian Standard Bible
"I assure you: Unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains by itself. But if it dies, it produces a large crop.
Treasury of Scripture Knowledge

Except.

Psalm 72:16 There shall be an handful of corn in the earth on the top of the …

1 Corinthians 15:36-38 You fool, that which you sow is not quickened, except it die…

if.

John 12:32,33 And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men to me…

Psalm 22:15,22-31 My strength is dried up like a potsherd; and my tongue sticks to …

Isaiah 53:10-12 Yet it pleased the LORD to bruise him; he has put him to grief: when …

Hebrews 2:9,10 But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for …

Revelation 7:9-17 After this I beheld, and, see, a great multitude, which no man could …

Links
John 12:24John 12:24 NIVJohn 12:24 NLTJohn 12:24 ESVJohn 12:24 NASBJohn 12:24 KJVJohn 12:24 Bible AppsJohn 12:24 Biblia ParalelaJohn 12:24 Chinese BibleJohn 12:24 French BibleJohn 12:24 German BibleBible Hub
John 12:23
Top of Page
Top of Page