Matthew 10:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
281 [e]ἀμὴν
amēn
TrulyHeb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
414 [e]ἀνεκτότερον
anektoteron
More tolerableAdj-NNS-C
1510 [e]ἔσται
estai
it will beV-FIM-3S
1093 [e]γῇ
for [the] landN-DFS
4670 [e]Σοδόμων
Sodomōn
of SodomN-GNP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1116 [e]Γομόρρων
Gomorrōn
of GomorrahN-GNP
1722 [e]ἐν
en
onPrep
2250 [e]ἡμέρᾳ
hēmera
dayN-DFS
2920 [e]κρίσεως
kriseōs
of judgment,N-GFS
2228 [e]
ē
thanConj
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
4172 [e]πόλει
polei
cityN-DFS
1565 [e]ἐκείνῃ.
ekeinē
for that.DPro-DFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:15 Greek NT: Nestle 1904
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρας ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ

Matthew 10:15 Hebrew Bible
אמן אמר אני לכם כי יקל לארץ סדום ועמרה ביום הדין מן העיר ההיא׃

Matthew 10:15 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐܪܥܐ ܕܤܕܘܡ ܘܕܥܡܘܪܐ ܢܗܘܐ ܢܝܚ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ ܐܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Truly I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city.

King James Bible
Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.

Holman Christian Standard Bible
I assure you: It will be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom and Gomorrah than for that town.
Treasury of Scripture Knowledge

verily.

Matthew 5:18 For truly I say to you, Till heaven and earth pass, one stroke or …

Matthew 24:34,35 Truly I say to you, This generation shall not pass, till all these …

It.

Matthew 11:22-24 But I say to you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at …

Ezekiel 16:48-56 As I live, said the Lord GOD, Sodom your sister has not done, she …

Mark 6:11 And whoever shall not receive you, nor hear you, when you depart …

Luke 10:11,12 Even the very dust of your city, which sticks on us, we do wipe off …

John 15:22-24 If I had not come and spoken to them, they had not had sin: but now …

in the.

Matthew 12:36 But I say to you, That every idle word that men shall speak, they …

2 Peter 2:9 The Lord knows how to deliver the godly out of temptations, and to …

2 Peter 3:7 But the heavens and the earth, which are now, by the same word are …

1 John 4:17 Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the …

Links
Matthew 10:15Matthew 10:15 NIVMatthew 10:15 NLTMatthew 10:15 ESVMatthew 10:15 NASBMatthew 10:15 KJVMatthew 10:15 Bible AppsMatthew 10:15 Biblia ParalelaMatthew 10:15 Chinese BibleMatthew 10:15 French BibleMatthew 10:15 German BibleBible Hub
Matthew 10:14
Top of Page
Top of Page