Matthew 21:28
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5101 [e]Τί
Ti
WhatIPro-NNS
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
4771 [e]ὑμῖν
hymin
youPPro-D2P
1380 [e]δοκεῖ;
dokei
think?V-PIA-3S
444 [e]ἄνθρωπος
anthrōpos
A manN-NMS
2192 [e]εἶχεν
eichen
hadV-IIA-3S
5043 [e]τέκνα
tekna
sonsN-ANP
1417 [e]δύο·
dyo
two,Adj-ANP
2532 [e][καὶ]
kai
andConj
4334 [e]προσελθὼν
proselthōn
having comeV-APA-NMS
3588 [e]τῷ
to theArt-DNS
4413 [e]πρώτῳ
prōtō
firstAdj-DNS
3004 [e]εἶπεν
eipen
he said,V-AIA-3S
5043 [e]Τέκνον,
Teknon
Son,N-VNS
5217 [e]ὕπαγε
hypage
goV-PMA-2S
4594 [e]σήμερον
sēmeron
today,Adv
2038 [e]ἐργάζου
ergazou
workV-PMM/P-2S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
290 [e]ἀμπελῶνι.
ampelōni
vineyard.N-DMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:28 Greek NT: Nestle 1904
Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο· προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν Τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:28 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο. προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν Τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:28 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο. [καὶ] προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν Τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:28 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; Ἄνθρωπος εἴχεν τέκνα δύο, καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἴπεν, Tέκνον, ὕπαγε, σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνί μου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:28 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος τις εἶχε τέκνα δύο, καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν· τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνί μου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:28 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο· προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν· τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:28 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχε τέκνα δύο, καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπε, Τέκνον, ὕπαγε, σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι μου

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:28 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν Τέκνον ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι μου

Matthew 21:28 Hebrew Bible
אבל מה דעתכם איש היה ולו שני בנים ויגש אל הראשון ויאמר בני לך היום ועבד בכרמי׃

Matthew 21:28 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢܐ ܕܝܢ ܡܬܚܙܐ ܠܟܘܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܘ ܠܗ ܒܢܝܐ ܬܪܝܢ ܘܩܪܒ ܠܘܬ ܩܕܡܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܒܪܝ ܙܠ ܝܘܡܢܐ ܦܠܘܚ ܒܟܪܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But what do you think? A man had two sons, and he came to the first and said, 'Son, go work today in the vineyard.'

King James Bible
But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard.

Holman Christian Standard Bible
"But what do you think? A man had two sons. He went to the first and said, My son, go, work in the vineyard today.'
Treasury of Scripture Knowledge

what.

Matthew 17:25 He said, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented …

Matthew 22:17 Tell us therefore, What think you? Is it lawful to give tribute to …

Luke 13:4 Or those eighteen, on whom the tower in Siloam fell, and slew them…

1 Corinthians 10:15 I speak as to wise men; judge you what I say.

A certain.

Luke 15:11-32 And he said, A certain man had two sons…

Son.

Matthew 20:5-7 Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise…

Mark 13:34 For the Son of Man is as a man taking a far journey, who left his …

1 Corinthians 15:58 Therefore, my beloved brothers, be you steadfast, unmovable, always …

Links
Matthew 21:28Matthew 21:28 NIVMatthew 21:28 NLTMatthew 21:28 ESVMatthew 21:28 NASBMatthew 21:28 KJVMatthew 21:28 Bible AppsMatthew 21:28 Biblia ParalelaMatthew 21:28 Chinese BibleMatthew 21:28 French BibleMatthew 21:28 German BibleBible Hub
Matthew 21:27
Top of Page
Top of Page