ἐπιθήσουσιν
Englishman's Concordance
ἐπιθήσουσιν (epithēsousin) — 1 Occurrence

Mark 16:18 V-FIA-3P
GRK: ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς
NAS: [poison], it will not hurt them; they will lay hands
KJV: hurt them; they shall lay hands on
INT: [the] sick hands they will lay and well

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page