ἐπιτίθεσθαι
Englishman's Concordance
ἐπιτίθεσθαι (epitithesthai) — 1 Occurrence

Acts 15:28 V-PNM
GRK: μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος
NAS: Spirit and to us to lay upon you no
KJV: and to us, to lay upon you no
INT: no further to lay upon you burden

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page