ἐπιθεὶς
Englishman's Concordance
ἐπιθεὶς (epitheis) — 5 Occurrences

Matthew 19:15 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας
NAS: After laying His hands
KJV: [his] hands on them,
INT: And having laid [his] hands

Mark 6:5 V-APA-NMS
GRK: ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας
NAS: except that He laid His hands
KJV: save that he laid his hands
INT: on a few sick having laid the hands

Mark 8:23 V-APA-NMS
GRK: ὄμματα αὐτοῦ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας
NAS: on his eyes and laying His hands
KJV: his eyes, and put his hands upon him,
INT: eyes of him having laid the hands

Acts 9:17 V-APA-NMS
GRK: οἰκίαν καὶ ἐπιθεὶς ἐπ' αὐτὸν
NAS: the house, and after laying his hands
KJV: the house; and putting his hands on
INT: house and having laid upon him

Acts 28:8 V-APA-NMS
GRK: καὶ προσευξάμενος ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας
NAS: in [to see] him and after he had prayed, he laid his hands
KJV: and laid his hands on him, and healed
INT: and having prayed having laid on the hands

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page